Pirmą kartą Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniai standartai nustatyti 2004 m., įsigaliojo 2005 m. sausio 1 dieną. 2009, 2010, 2011, 2015 ir 2018 m. priimtos jų pataisos. Čia pateikiami pataisyti LVGITS, kuriuos 2018 m. rugsėjo 20 d. patvirtino Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) vykdomasis komitetas. Jie įsigaliojo 2019 m. sausio 1 dieną.