2019 m. Gegužės 16 d. Pasaulio antidopingo agentūros (WADA)  valdyba nusprendė iš dalies pakeisti Pasaulinio antidopingo kodekso 7 straipsnio 4 dalį tam, kad Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) akredituotos laboratorijos  galėtų pranešti apie netipinius radinius mėginiuose ( Atypical findings – ATF). Cheminė medžiaga Klenbuterolis.

Kodekso 7.4 straipsnio pakeitimo, kuris įsigalios 2019 m. Birželio 1 d., tikslas yra laikinas sprendimas, kol įsigalios 2021 m. Kodeksas ir būsimas Tarptautinis rezultatų valdymo standartas (ISRM). Antidopingo agentūros turės galimybę atlikti tyrimą, kai laboratorijos nustato mažas  draudžiamų medžiagų koncentracijas, apie kurias žinoma, yra aptinkamos kaip ATF.

Tai užtikrins, kad  mėsos užterštumo atvejai Klenbuteroliu būtų sprendžiami sąžiningai sportininkų atžvilgiu.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis info@antidopingas.lt