Diskvalifikuotas jėgos trikovės sportininkas Linas Sabaitis

Linas Sabaitis pažeidė taisyklių 2.1 punktą, t.y. sportininko mėginyje rasta draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų. Rastos medžiagos – trenbolone, furosemide. Skirta sankcija: 4 (ketverių) metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pradžia: 2017 m....