Apie mus

Lietuvos Respublikos Seimas 1995 metais ratifikavo Europos Tarybos Antidopingo konvenciją, tokiu būdu deklaruodamas savo poziciją už švarų ir sąžiningą sportą. Vėliau Lietuva, stiprindama savo poziciją už sąžiningumą Lietuvos Respublikos Seimas 2004 m. rugsėjo 28 d ratifikavo Europos Tarybos Antidopingo Konvencijos Papildomą Protokolą.

2004 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašė Kopenhagos deklaraciją dėl antidopingo sporte, kuria Lietuva įsipareigojo įgyvendintiPasaulinės antidopingo agentūros kodeksą. Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. gegužės 2 d. ratifikavo Tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte.

Norint užtikrinti sklandų darbą 2005 m. liepos 27 d. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigė Viešąją įstaigą LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRĄ.

Įstaigos vizija –  suformuoti atsakingą antidopingo programą Lietuvos Respublikoje, tuo siekiant teisingumo ir lygybės sportininkų tarpe. Misija – užtikrinti sporto konkurencinės aplinkos skaidrumą, įgyvendinant draudžiamų preparatų vartojimo prevencijos programas.

Agentūra, įgyvendindama Pasaulinį Antidopingo kodeksą, Europos Tarybos Antidopingo Konvenciją, Kopenhagos deklaraciją ir UNESCO Tarptautinę konvenciją prieš dopingo vartojimą sporte, dalyvauja Europos Tarybos, Europos sąjungos, UNESCO ir WADA organizuojamuose renginiuose.

Pagrindinės veiklos sritys yra švietimas ir prevencija ir tiesioginė kova už švarų sportą – dopingo kontrolė, kuri apima testavimo planavimą, antidopingo taisyklių pažeidimų tyrimą ir rezultatų valdymą.

Stiprindama savo pozicijas pasaulyje kovoje už švarų sportą LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA yra Nacionalinių antidopingo organizacijų instituto narė (iNADO) narė nuo 2014 m.

Informacija apie darbo užmokestį
         
Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur, ct.)
2020 m. II ketvirtis 2020 m. III ketvirtis 2020 m. IV ketvirtis 2021 m. I ketvirtis
Direktorius 3104,64 3 104,64 3 203,20 3 412,14 
Darbuotojai (teisininkas, vadybininkas, patarėjas) 1223,94 1 438,70 1 4242,90 1 201,90
         

Statistika

2020 m. Dopingo kontrolė

2020 m. iš viso buvo surinkti: 120– varžybiniai mėginiai; 173– nevaržybiniai mėginiai iš kurių buvo: EPO, IRMS, GHRF, GH Isoforms, GH Biomarkers ir – sportininkų biologiniai pasai. Sportininkai nebuvo nurodytu adresu per absoliutaus pasiekiamumo valandos intervalą- 27 atvejai.

2020 m. statistika pagal sporto šakas

2019 m. Dopingo kontrolė

2019 m. iš viso buvo surinkti: 180– varžybiniai mėginiai; 106– nevaržybiniai mėginiai iš kurių buvo: EPO, IRMS, GHRF, GH Isoforms, GH Biomarkers ir – sportininkų biologiniai pasai.

2018 m. Dopingo kontrolė

2018 m. iš viso buvo surinkti: 140– varžybiniai mėginiai; 95– nevaržybiniai mėginiai iš kurių buvo: EPO, IRMS, GHRF, GH Isoforms, GH Biomarkers ir – sportininkų biologiniai pasai.

2017 m. Dopingo kontrolė

2017 m. iš viso buvo surinkti: 157– varžybiniai mėginiai; 108– nevaržybiniai mėginiai iš kurių: 1 – EPO, 0-IRMS, GHRF 5, GH Isoforms 7, GH Biomarkers 7 ir 30 – sportininkų biologiniai pasai.

2016 m. Dopingo kontrolė

2016 m. iš viso buvo surinkti: 58 – varžybiniai mėginiai; 120 – nevaržybiniai mėginiai iš kurių: 28 – EPO, 2-IRMS, GHRF 18, GH Isoforms 20, GH Biomarkers 20, tęsiama sportininkų biologinių pasų programa.

2015 m. Dopingo kontrolė

2015 m. iš viso buvo surinkta 100 mėginių iš kurių 40 – varžybiniai mėginiai ir 60 – nevaržybiniai mėginiai, iš kurių: 11 – EPO, 5-IRMS, 8 hGH ir 20 – sportininkų biologiniams pasams.

2014 m. Dopingo kontrolė

2014 m. iš viso buvo surinkti: 43 – varžybiniai mėginiai; 84 – nevaržybiniai mėginiai iš kurių: 10 – EPO, 8-IRMS, 4 hGH ir 12 – sportininkų biologiniams pasams.

2013 m. Dopingo kontrolė

Nevaržybiniai mėginiai: 70 iš kurių 5 – EPO, 4 – IRMS, 4 – kraujo dėl hGH; 5 – kraujo dėl CERA; 10 varžybiniai mėginiai. Sportininkų biologiniams pasams paimta – 10 mėginių. Agentūra surinko 109 varžybinius šlapimo mėginius tarptautinių čempionatų metu. Iš viso Agentūra 2013 metais surinko 199 mėginius.

2012 m. Dopingo kontrolė

Nevaržybiniai mėginiai: 49 – šlapimo, 9 – EPO, 12 IRMS, 7 – kraujo dėl hGH; varžybiniai: 20 mėginių. Lietuvos antidopingo agentūra surinko 53 varžybinius šlapimo mėginius tarptautinių čempionatų metu. Iš viso Lietuvos antidopingo agentūra 2012 metais surinko 157 mėginius.