V-2023 m. vasario 21 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-157 Dėl Nacionalinės antidopingo programos 2023 – 2026 m. patvirtinimo

NACIONALINĖ ANTIDOPINGO PROGRAMA 2023 – 2026 M

2023 m. sausio 30 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-94 Dėl Nacionalinės antidopingo programos įgyvendinimo finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo 

 2020 m. balandžio 23 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-606 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪROS ĮSTATŲ PATVIRTINIMO (2022 m. lapkričio 16 d. redakcija)

NACIONALINĖ ANTIDOPINGO PROGRAMA 2022 M. 

 2021 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-1384 Dėl viešosios įstaigos LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪROS teikiamų paslaugų įkainių 

NACIONALINĖ ANTIDOPINGO PROGRAMA 2021 M.

2020 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 33 Dėl viešųjų įstaigų savininko ir dalininko teisių ir pareigų įgyvendinimo 

VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITOS

2023 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. birželio 30 d.
2023 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. kovo 31 d. 

2023 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas Nr. V-575 „Dėl viešosios įstaigos LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪROS 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo”
2022 m. Audituotas ir patvirtintas finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. Auditoriaus išvada
2022 m. Veiklos ataskaita 

 

2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. rugsėjo 30 d.  

2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. birželio 30 d. 

2022 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. kovo 31 d.

2021 m. VEIKLOS ATASKAITA (PDF)

2021 m. Audituotas ir patvirtintas finansinių ataskaitų rinkinys (PDF)

2021 m. Auditoriaus išvada (PDF)

 2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. rugsėjo 30 d.

2021 m. I pusmečio Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. VEIKLOS ATASKAITA (PDF) 

2020 m. Audituotas finansinių ataskaitų rinkinys (PDF)

 2019 m. VEIKLOS ATASKAITA (PDF)

2018 m. VEIKLOS ATASKAITA (PDF)

2017 m. VEIKLOS ATASKAITA (PDF)