,NFORMACIJA APIE VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur, ct.)
2022 m. I ketvirtis 2022 m. II ketvirtis 2022 m. III ketvirtis 2022 m. IV ketvirtis
Direktorius 3529,50 3535,48 3523,52 4367,60
Darbuotojai (teisininkas, vadybininkai, patarėjai, finansininkas) 1537,92 1763,85 2183,73 2204,00