INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas Vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių (Eur, ct.)
2021 m. IV ketvirtis 2022 m. I ketvirtis 2022 m. II ketvirtis 2022 m. III ketvirtis
Direktorius 3644,28 3529,50 3535,48 3523,52
Darbuotojai (teisininkas, vadybininkai, patarėjai, finansininkas) 1710,39 1537,92 1763,85 2183,73