2018 m. Tarptautinis standartas dėl Kodekso laikymosi pasirašiusiųjų šalių veikloje yra privalomas tarptautinis standartas, sudarantis neatskiriamą Pasaulinės antidopingo programos dalį. Jis parengtas konsultuojantis su pasirašiusiosiomis šalimis, valdžios institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. 2017 m. lapkričio 15 d. jį patvirtino Pasaulinės antidopingo agentūros (toliau – WADA) vykdomasis komitetas, jis įsigaliojo 2018 m. balandžio 1 d. ir nuo tos datos bus taikomas visais Kodekso nesilaikymo pasirašiusiųjų šalių veikloje atvejais. 2018 PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS Tarptautinis standartas