Diskvalifikuota Gyd. Lolita Rapolienė (Lietuvos sunkiosios atletikos federacija), kuri pažeidė taisyklių 2.8 punktą, t.y. paskyrė sportininkams draudžiamąjį metodą. Skirta sankcija: 5 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2025 m. birželio 1 d.