Linas Sabaitis pažeidė taisyklių 2.1 punktą, t.y. sportininko mėginyje rasta draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų. Rastos medžiagos – trenbolone, furosemide.
Skirta sankcija: 4 (ketverių) metų diskvalifikacija.
Diskvalifikacijos pradžia: 2017 m. lapkričio 25 d.. Diskvalifikacijos pabaiga: 2021 m. lapkričio 24 d..