Martynas Kryžius pažeidė taisyklių 2.1 punktą, t.y. sportininko mėginyje rasta draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų. Rastos medžiagos – Metandienone ir jo metabolitai, furosemide.
Skirta sankcija: 4 (ketverių) metų diskvalifikacija.
Diskvalifikacijos pradžia: 2019 m. vasario 02 d. Diskvalifikacijos pabaiga: 2023 m. vasario 01 d..