Arvydas Naujokas pažeidė Kodekso 2.3 p. ir Taisyklių 2.3 p. nuostatas, t.y., jog sportininkas Arvydas Naujokas vengė ar atsisakė pateikti mėginius arba jų nepateikė ().

Skirta sankcija: 4 metų diskvalifikacija.
Diskvalifikacijos pradžia: 2017 m. lapkričio 5 d.