Elonas Penikas pažeidė Kodekso 2.1 p. ir Taisyklių 2.1 p. nuostatas, t.y., jog sportininko Elono Peniko mėginyje rasta draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų.

Skirta sankcija: 4 metų diskvalifikacija.
Diskvalifikacijos pradžia: 2018 m. balandžio 8 d.