Justas Turauskas pažeidė Kodekso 2.3 p. ir Taisyklių 2.3 p. nuostatas, t.y., jog sportininkas Justas Turauskas vengė ar atsisakė pateikti mėginius arba jų nepateikė.

Skirta sankcija: 4 metų diskvalifikacija.
Diskvalifikacijos pradžia: 2017 m. lapkričio 5 d.