Raimundas Jokubauskas pažeidė Kodekso 2.1 p. ir Taisyklių 2.1 p. nuostatas, t.y., jog sportininko Raimundo Jokubausko mėginyje rasta draudžiamų medžiagų ar jos metabolitų arba liekanų.

Skirta sankcija: 4 metų diskvalifikacija.

Diskvpalifikacijos pradžia: 2018 m. balandžio 8 d.