Diskvalifikuotas sportininkas Jaroslav Maleiko (Lietuvos motociklų sporto federacija),  kuris pažeidė taisyklių 2.1 punktą, t.y. sportininko mėginyje rastos draudžiamosios medžiagos – oksilofrinas (metilsinefrinas) ir 5-metilheksan-2-aminas (1,4- dimetilpentilaminas). Šios medžiagos pagal Draudžiamąjį sąrašą, patvirtintą Pasaulinės antidopingo agentūros, priskiriamos stimuliatorių klasei ir draudžiamos varžybų metu. Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga – 2023 m. rugsėjo 23 d.