Žygimantas Stanulis (Lietuvos sunkiosios atletikos federacija) pažeidė taisyklių 2.2 punktą,  t.y. sportininkas baudžiamas  už draudžiamojo metodo naudojimą. Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga: 2021 m. balandžio 26 d.