Informacija sportininkams

SPORTININKŲ PAREIGOS IR TEISĖS

DOPINGO KONTROLĖ

Teisės ir pareigos

Antidopingo taisyklės yra dalis sporto taisyklių, kurios apsaugo sportininko teisę į sąžiningą kovą. Yra labai svarbu, kad sportininkai žinotų savo teises ir pareigas. Pagrindinės teisės ir pareigos kovoje su dopingu sporte yra išvardintos žemiau.

Sportininkai turi šias pagrindines teises:

 1. teisingą ir konfidencialų elgesį žmonių, kurie vykdo dopingo kontrolę;
 2. reikalauti, kad dopingo kontrolė būtų atliekama pagal taisykles;
 3. būti informuotam apie pasekmes, atsisakius atlikti dopingo kontrolę;
 4. būti lydimam į dopingo kontrolę gydytojo arba asmens, kuriuo pasitiki;
 5. naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu būtina;
 6. paprašyti paaiškinti visą dopingo kontrolės procedūrą;
 7. turėti galimybę išsirinkti sandariai gamykloje įpakuotą ir nepažeistą pakuotę bei dopingo kontrolės inventorių;
 8. šlapimo pateikimo procedūros metu būti lydimam tos pačios lyties atstovo;
 9. parašyti komentarus dopingo kontrolės formoje;
 10. būti informuotam apie dopingo kontrolės rezultatu
 11. jeigu A mėginys yra teigiamas, reikalauti B mėginio ištyrimo per nustatytą laikotarpį ir dalyvauti B mėginio tyrime su pasirinktu patikimu specialistu;
 12. tuo atveju, jeigu B mėginys yra teigiamas, būti išklausytam drausminės komisijos ir turėti teisę į apeliaciją.

Pagrindinės sportininko pareigos:

 1. nepažeisti antidopingo taisyklių;
 2. būti susipažinusiam su draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašu, nuolat domėtis jo pakeitimais;
 3. jeigu reikalingas gydymas informuoti gydytoją ar vaistininką, jog jis yra sportininkas ir kad gali būti pakviestas dopingo kontrolei;
 4. jeigu reikalingas gydymas draudžiamomis medžiagomis ar metodais, vadovautis antidopingo taisyklėmis ir gauti leidimą vartoti gydymui;
 5. pateikti informaciją apie savo buvimo vietą taip, kaip to reikalauja jo antidopingo organizacija;
 6. gavus pakvietimą atlikti dopingo kontrolę;
 7. pateikti asmens identifikavimo dokumentą dopingo kontrolės atstovui;
 8. vykdyti dopingo kontrolės atstovo reikalavimus;
 9. būti stebimam dopingo kontrolės atstovo nuo pakvietimo dopingo kontrolei įteikimo iki dopingo kontrolės pabaigos;
 10. pasibaigus dopingo kontrolei pasirašyti dopingo kontrolės.