Kraujo dopingo kontrolė


1. Informavimas ir identifikavimas
Dopingo kontrolės personalas turi pareikti dokumentą įrodantį jo tapatybę. Sportininkas gauna raštišką pranešimą, kuriame nurodoma vieta, laikas ir kontrolės tipas. Jis/ji yra informuojami apie savo teises ir pareigas. Dopingo kontrolės personalas turi užtikrinti, kad sportininko tapatybė buvo nustatyta tinkamu būdų, pvz.: identifikavimo kortelė (pasas), vairuotojo pažymėjimas ar patvirtinta trečiojo asmens. Sportininkas privalo pasirašyti dopingo kontrolės formą, taip patvirtindamas, kad buvo pakviestas dopingo kontrolei. Jeigu kraujas yra imamas biologiniams kraujo pasams, sportininkas privalo laukti kol po krūvio (varžybų ar treniruotės) praeis dvi valandos. Visą tą laiką jis bus stebimas.


2. Dopingo kontrolės vietoje
Laukiamasis ir dopingo kontrolės vieta yra atskirti vienas nuo kito. Asmenys galintys įeiti į dopingo kontrolės vietą yra dopingo kontrolės personalas, sportininkas ir jį lydintis asmuo ir, jeigu reikia, tarptautinės ar nacionalinės sporto organizacijos paskirtas asmuo bei vertėjas. Sportininkas gali prašyti, kad jam būtų paaiškinta dopingo kontrolės procedūra. Kraujo dopingo mėginys) gali būti imamas kartu su šlapimo mėginiu. Sportininkas(ė) gali valgyti ir gerti testavimo metu. Prieš kraujo paėmimą, sportininkas privalo sėdėti išsitiesęs mažiausiai 10 min. Jei reikia jis/ji gali  išnaudoti laiką anketos užpildymui „Apklausa dėl biologinių pasų“ ir atsakyti į klausimus  apie vaistus, kuriuos jis/ji vartojo paskutiniu metu.


3. Testavimo komplekto pasirinkimas
Priklausomai nuo vykdomo testo, sportininkas(ė) privalo pasirinkti vieną ar du supakuotus testavimo rinkinius. Jis/ji privalo turėti galimybę pasirinkti mažiausiai iš trijų komplektų. Pakuotė privalo būti nepažeista. Jeigu sportininkui/ei nepatinka pakuotė kurią išsirinko, jis/ji gali pasirinkti kitą. Kiekvienas testavimo komplektas susideda iš A mėginio buteliuko (raudonas numeris) ir B mėginio buteliuko (mėlynas numeris), pailgų lipdukų ir dviejų plastikinių maišelių. Tas pats numeris turi būti ant abiejų buteliukų A (raudonas numeris) ir B (mėlynas numeris) mėginio buteliukų, dangtelių, pailgų lipnių etikečių. Kraujo dopingo kontrolės rinkinyje yra instrumentai būtini mėginiui paimti, kraujo paėmimo tūbelės ir du porolono gabaliukai.


4. Kraujo davimas
Kraujas duodamas sėdimoje padėtyje, tačiau sportininkas/ė gali ir gulėti, jeigu to pageidauja. Reikalaujama duoti nuo 6-16 ml kraujo. Kraujas privalo būti paimtas pagal visus higienos reikalavimus ir turi atitikti nustatytus medicininius saugumo reikalavimus. Kraują imantis pareigūnas (BCO) ima kraują naudodamas kraujo testavimo rinkinį ir po to nuvalo ir užklijuoja vietą, kuri buvo pradurta.


5. Kraujo mėginių žymėjimas
Sportininkas privalo priklijuoti etiketę ant kiekvienos kraujo paėmimo tūbelės. Jeigu anketa „Apklausa dėl biologinių pasų“ buvo užpildyta, etiketė taip pat privalo būti priklijuota ir ant jos.


6. Kraujo paėmimo tūbelių uždarymas
Pagal BCO nurodymus sportininkas/ė privalo atidaryti A ir B mėginio buteliukus. Sportininkas/ė įdeda kraujo tūbeles (įskaitant paraloną) į A ir B buteliukus ir uždaro juos tinkamai užsukant kamštelius. Kamštelius yra paprasta užsukti sandariai. Jie negali būti sukami į priešingą pusę, jų neįmanoma atidaryti ir uždaryti pakartotinai. Kamšteliai yra nupjaunami laboratorijoje. Buteliukų neįmanoma naudoti pakartotinai.


7. Dopingo kontrolės protokolo užpildymas
BCO  formoje surašo visus reikiamus duomenis, tokius kaip indelių numeriai. Laboratorija gauna tik mėginių numerius, datą ir laiką, kada kraujo mėginys buvo duotas, sporto šakos pavadinimą bei sportininko lytį. Visa asmeninė informacija išlieka anoniminė laboratorijos personalui. Raudonoji formos dalis (6 puslapis) yra dedamas kartu su dviem mėginiais plastikiniame krepšelyje. Galiausiai plastikinis maišelis su visu jame esančiu turiniu yra užklijuojamas.


8. Formos pasirašymas
Sportininkas dabar gali patikrinti ar visi likę dopingo kontrolės formos punktai (2-5 puslapiai) buvo užpildyti tesingai bei pilnai. Šlapimo bei kraujo mėginiai gali būti paimti tuo pačiu metu ir jiems gali būti užpildyta viena dopingo kontrolės forma. Jei sportininkas pageidauja pateikti kokius nors komentarus ar skundą, tai jis gali padaryti toje pačioje dopingo kontrolės formoje. Tada BCO, lydintis asmuo ir sportininkas pasirašo formą, taip patvirtindamas, jog testavimas buvo atliktas rūpestingai bei teisingai.


9. Dopingo kontrolės užbaigimas
Sportininkui yra duodama užbaigtos dopingo kontrolės formos kopija. Ji turi būti laikoma saugioje vietoje. Sportininkas yra informuojamas apie dopingo kontrolės rezultatus elektroniniu paštu ar laišku. Sportininkas neturėtų naudoti rankos iš kurios buvo imtas kraujas apie 30 minučių, po dopingo kontrolės procedūros.


10. Kraujo mėginių išsiuntimas ištyrimui
Kraujo mėginiai yra patalpinami kietoje dėžutėje ir siunčiami ištyrimui į laboratoriją. Pirmiausia yra tiriamas mėginys A ir tik tada, jei draudžiamoji medžiaga randama šiame mėginyje, sportininkas turi teisę reikalauti  B mėginio ištyrimo.