Šlapimo dopingo kontrolė


1. Informavimas ir identifikavimas
Dopingo kontrolės personalas turi pareikti dokumentą įrodantį jo tapatybę. Sportininkas gauna raštišką pranešimą, kuriame nurodoma vieta, laikas ir kontrolės tipas. Jis/ji yra informuojami apie savo teises ir pareigas. Dopingo kontrolės personalas turi užtikrinti, kad sportininko tapatybė buvo nustatyta tinkamu būdų, pvz.: identifikavimo kortelė (pasas), vairuotojo pažymėjimas ar patvirtinta trečiojo asmens. Sportininkas privalo pasirašyti dopingo kontrolės formą, taip patvirtindamas, kad buvo pakviestas dopingo kontrolei.


]2. Dopingo kontrolės vietoje
Laukiamasis ir dopingo kontrolės vieta yra atskirti vienas nuo kito. Asmenys galintys įeiti į dopingo kontrolės vietą yra dopingo kontrolės personalas, sportininkas ir jį lydintis asmuo ir, jeigu reikia, tarptautinės ar nacionalinės sporto organizacijos paskirtas asmuo bei vertėjas. Sportininkas gali prašyti, kad jam būtų paaiškinta dopingo kontrolės procedūra. Kraujo dopingo mėginys gali būti imamas kartu su šlapimo mėginiu . Sportininkas(ė) gali valgyti ir gerti testavimo metu. Dopingo kontrolės vietoje jis/ji pasirenka indelį šlapimo mėginio paėmimui. Sportininkas turi rinktis mažiausiai iš trijų indelių. Pakuotė turi būti nepažeista.


3. Šlapimo mėginio pateikimas
Šlapimo mėginio pateikimo metu kartu su sportininku(e) būna tos pačios lyties dopingo kontrolės pareigūnas(DCO). DCO turi netrukdomai matyti kaip pateikiamas mėginys, todėl sportininkas(ė) privalo nusirengti taip jog, nuo pilvo iki kelių bei rankų iki alkūnių niekas nedengtų. Ši procedūra neturėtų sukelti jokio susierzinimo ar nepatogumų, todėl kad ji yra privaloma norint išvengti neskaidrumo. Sportininkas turi pateikti mažiausiai 90 mililitrų šlapimo.


4. Testavimo pakuotės išsirinkimas
Sugrįžus į dopingo kontrolės vietą, pateikto šlapimo kiekis yra įrašomas dopingo kontrolės formoje. Sportininkas(ė) privalo išsirinkti vieną iš pateikiamų dopingo kontrolės pakuočių. Kiekviena pakuotė susideda iš dvejų buteliukų, iš kurių kiekvienas yra sandarioje platmasinėje pakuotėje, vienas yra A mėginiui (su raudona etikete) ir kitas B mėginiui (su mėlyna etikete).
Įsidemėkite, jog:

  • Turi būti mažiausiai trys pakuotės iš kurių turite išsirinkti vieną
  • Sandarios pakuotės turi būti nepažeistos
  • Numeriai ant pakuotės, buteliukų bei etikečių privalo būti vienodi

 


5. Šlapimo mėginio buteliukų užpildymas
Plastmasinė pakuotė, dangteliai ir raudoni saugumo žiedeliai yra pašalinami nuo buteliukų. Sportininkas(ė) pats(i) supilsto šlapimą į buteliukus. Pirmiausia, apie 30mililitrų yra pilama i B buteliuką, iki apatinio mėlynos etiketės krašto. Tuomet likusi 60mililitrų dalis yra supilama i A buteliuką su raudona etikete.
Šlapimo koncentracija yra taip pat tyriama, jei ji yra per silpna, privalo būti pateikiamas kitas mėginys.


6. Buteliukų uždarymas
Sportininkas(ė) turi uždaryti buteliukus su teisingu kamšteliu. Tvirtai užsukant gali pasigirsti barškėjimas. Kamštelis negali būti užsukamas į kitą pusę taip pat buteliukai negali būti atidaryti. Laboratorijoje kamšteliai yra nupjaunami ir jie negali būti naudojami pakartotinai.


7. Dopingo kontrolės protokolo užpildymas
DCO formoje surašo visus reikiamus duomenis, tokius kaip indelių numeriai. Laboratorija gauna tik buteliukų numerius, datą ir laiką, kada šlapimo mėginys buvo duotas, sporto šakos pavadinimą bei sportininko(ės) lytį. Visa asmeninė informacija išlieka anoniminė laboratorijos personalui. Tuomet šlapimo mėginiai yra sudedami atgal į pakuotę. Sportininkas(ė) turi patikrinti ar DCO teisingai ir pilnai užpildė dopingo kontrolės formą. Kad dopingo kontrolė būtų atliekama paprasčiau yra siūloma, užrašyti dopingo kontrolės formoje visus medikamentus, kuriuos sportininkas(ė) vartojo per paskutinias septynias dienas.


8. Formos pasirašymas
Sportininkas(ė) dabar turi patikrinti ar visi likę dopingo kontrolės formos punktai (2-5 puslapiai) buvo užpildyti tesingai bei pilnai. Šlapimo bei kraujo mėginiai gali būti paimti tuo pačiu metu ir jiems gali būti užpildyta viena dopingo kontrolės forma. Jei sportininkas(ė) pageidauja pateikti kokius nors komentarus ar skundą, tai jis gali padaryti toje pačioje dopingo kontrolės formoje. Tada BCO, lydintis asmuo ir sportininkas(ė) pasirašo formą, taip patvirtindamas, jog testavimas buvo atliktas rūpestingai bei teisingai.


9. Dopingo kontrolės užbaigimas
Sportininkui(ei) yra duodama užbaigtos dopingo kontrolės formos kopija. Ji turi būti laikoma saugioje vietoje. Sportininkas(ė) yra informuojamas apie dopingo kontrolės rezultatus elektroniniu paštu ar laišku. Mėginiai yra išsiunčiami analizei į laboratoriją. Iš pradžių yra tiriamas A mėginys ir tik jei A mėginyje randama draudžiamųjų medžiagų, sportininkas(ė) turi teisę reikalauti, jog būtų atlikta B mėginio analizė.


Specialus atvejis: dalinė mėginio procedūra
Jei sportininkas(ė) nesugebėjo pateikti reikalaujamo 90mililitrų kiekio šlapimo vienu kartu, dalis šlapimo yra uždaroma sandarioje pakuotėje specialiame konteinerije. Kiekis ir dalinio mėginio numeris yra užrašomi dopingo kontrolės formoje. Sportininkui (ei) laukiantis kol galės pateikti papildomą mėginį yra pastoviai stebimas(a), jam/jai turi būti suteikta galimybė vartoti gaiviuosius gėrimus (pvz: mineralinis vanduo, vaisvandeniai). Kai sportininkas(ė) yra pasiruošęs pateikti papildomą mėginį, yra kartojama jau minėta šlapimo mėginio pateikimo procedūra. Surinkus bent jau 90mililitrų šlapimo, dalinis mėginys yra sumaišomas su nauju mėginiu ir visa tai supilstoma į buteliukus. (Žiūrėti 5-ą dalį).