2009 M. DRAUDŽIAMŲ MEDŽIAGŲ IR METODŲ SĄRAŠO PAKEITIMŲ SANTRAUKA

    /vertimas iš anglų į lietuvių kalbą/

2008 m. rugsėjo 20 d.

 

PASAULINĖ

ANTIDOPINGO

AGENTŪRA

 

2009 metų draudžiamojo sąrašo

 

pagrindinių pakeitimų ir paaiškinimų santrauka

 

 

ĮVADINĖ DALIS

 

 • Kodekso 4.2.2 straipsnyje numatyta: „Pagal 10 straipsnį (Sankcijų taikymas asmenims) visos draudžiamosios medžiagos yra laikomos „specifinėmis medžiagomis“, išskyrus medžiagas, patenkančias į anabolinių agentų bei hormonų klases, ir tuos stimuliatorius bei hormoninius antagonistus ir moduliatorius, kurie yra nurodyti Draudžiamajame sąraše. Draudžiamieji metodai nėra laikomi specifinėmis medžiagomis.“

Kad atsispindėtų šie Kodekso pakeitimai, buvo pridėtas toks sakinys: Visos draudžiamosios medžiagos turi būti laikomos „specifinėmis medžiagomis“, išskyrus medžiagas, patenkančias į S1, S2, S.4.4 ir S6.a klases, ir draudžiamuosius metodus M1, M2 ir M3.“

 

MEDŽIAGOS IR METODAI, DRAUDŽIAMI VISĄ LAIKĄ (VARŽYBŲ IR NE VARŽYBŲ METU)

 

S1. Anaboliniai agentai

 

 1. Anaboliniai androgeniniai steroidai

 

 • Prostanozolio nomenklatūra buvo pakeista į 17β-hydroxy-5α-androstano[3,2-c] pyrazole – tinkamesniam Tarptautinės teorinės ir taikomosios chemijos sąjungos (IUPAC) taisyklių laikymuisi.

 

 • Epitestosteronas buvo perkeltas iš S5 skyriaus (Diuretikai ir kiti maskavimo reagentai) į S1 (Anaboliniai agentai, endogeniniai anaboliniai androgeniniai agentai) nuo tada, kai jis yra laikomas testosterono izomeru. Tokiu būdu epitestosteronas bus laikomas nespecifine medžiaga – sankcijų taikymo tikslais.

 

 • Netipinių endogeninių ASS duomenų tvarkymo išsamus paaiškinimas buvo pakeistas į komentarą – atitinkamai pagal Pasaulinio antidopingo kodekso formą.

 

S2. Hormonai ir giminingos medžiagos

 

 • Kad atsispindėtų EPO tipo medžiagų evoliucija, „eritropoetinas“ buvo pakeistas į „eritropoezę-stimuliuojančius agentus“.

 

 • LH, CG aiškiai nurodyti kaip gonadotropinai, kurie draudžiami vartoti vyrams.

 

 • Aiškinamoji pastaba šio skyriaus pabaigoje buvo pakeista pagal Pasaulinio antidopingo kodekso formą.

 

S3. Benta-2 agonistai

 

 • Pagal 2009 m. Kodeksą nuorodos į supaprastintą leidimų vartoti gydymui išdavimą yra pašalintos.

 

 • Formoteroliui, salbutamoliui, salmeteroliui ir terbutalinui, kai skiriami inhaliacijoms, taip pat yra reikalingi leidimai vartoti gydymui, išduodami pagal naują Leidimų vartoti gydymui tarptautinį standartą.

 

 • Salbutamolio koncentracijos, didesnės nei 1000 ng/ml, šlapime nustatymas bus laikomas nepalankiu analizės rezultatu, nebent sportininkas, pasitelkęs kontroliuojamą farmakokinetinį tyrimą, įrodytų, kad nenormalus rezultatas buvo gydymo vartojant salbutamolį inhaliacijoms pasekmė. Kontroliuojamas farmakokinetinis tyrimas turi būti atliekamas ligoninėje ar nurodytam centre, grindžiant medicinos sąlyga, kad skiriama dozė (-ės) bus griežtai stebima, o analizės kokybė bus patvirtinta dokumentais.

 

S5. Diuretikai ir kiti maskavimo reagentai

 

 • Kaip paaiškinta prieš tai,  epitestosteronas buvo perkeltas į S1 skyrių.

 

 • Alfa reduktazės inhibitoriai jau nėra draudžiami. Jie pasidarė neefektyvūs kaip maskavimo reagentai, nuodugniau apsvarsčius steroidų kreives.

 

 • Formuluotei „intraveninis skyrimas“ dabar pateikiami plazmos pakaitalų albumino, dekstrano, hidroksietilkrakmolo pavyzdžiai tam, kad atsispindėtų, kurios šių medžiagų yra draudžiamos tik tuomet, kai vartojamos tokiu būdu; manitolas buvo pridėtas kaip pavyzdys. Manitolo vartojimas inhaliacijai yra leidžiamas, pvz., sukelti bronchų dirginimą tiriant astmą.

 

 • Teigiama, kad karboninės anhidrazės inhibitoriai dorzolamidas ir brinzolamidas, skirti vietiniam vartojimui į akis, nėra draudžiami. Šios išimties pagrindas yra tas, kad šie narkotikai neturi diuretikų poveikio, kuomet yra skirti vietiniam naudojimui.

 

DRAUDŽIAMIEJI METODAI

 

M2. Cheminės ir fizinės manipuliacijos

 

 • Intraveninės infuzijos yra draudžiamos ir todėl reikalingas leidimų vartoti gydymui išdavimas, išskyrus chirurgines procedūras, kritinius gydymo atvejus ir klinikinius tyrimus.

 

 • Šio skyriaus tikslas – uždrausti kraujo atskiedimą, hidracijos viršijimą ir draudžiamųjų medžiagų skyrimą intraveninių difuzijų būdu. Intraveninė difuzija apibrėžiama kaip skysčių tiekimas per veną, naudojant adatą ar panašų prietaisą.

 

 • Nėra draudžiami šie teisėti intraveninių infuzijų naudojimo medicinoje atvejai:

 

 1. intervencija kritiniu atveju, įskaitant atgaivinimą;
 2. kraujo perpylimas kraujo netekimo pasėkoje;
 3. chirurginės procedūros;
 4. narkotikų ir skysčių skyrimas, kai kiti skyrimo būdai negalimi (t.y. sunkiai gydomas vėmimas), vadovaujantis gera medicinos praktika, išskyrus dirbtinės dehidracijos atlikimą.

 

Injekcijos naudojant paprastą švirkštą nėra draudžiamos kaip metodas, jeigu medžiaga nėra draudžiama ir jeigu tūris neviršija 50 ml.

 

 

M3. Genų dopingas

 

 • Genų dopingo apibrėžimas buvo pakeistas tam, kad atspindėtų naujas technologijas šioje srityje.

 

 • Peroksisomos proliferatoriaus aktyvuoto receptoriaus alfa ir AMP-aktyvuoto proteino kinazės aksialiniai (ašiniai) agonistai buvo pridėti remiantis naujausiais moksliniais duomenimis.

 

VARŽYBŲ METU DRAUDŽIAMOS MEDŽIAGOS IR METODAI

 

S6. Stimuliatoriai

 

 • Remiantis pakeisto Kodekso 4.2.2 straipsniu, Draudžiamojo sąrašo komitetas atkreipė dėmesį į visus stimuliatorius, nurodytus 2008 metų Draudžiamajame sąraše, ir suskirstė juos į specifinius ir nespecifinius. Buvo atsižvelgta į jų savybę pagerinti sportinį pasirodymą, žalą sveikatai, bendrą naudojimą medicinos produktuose, teisėtos prekybos buvimą, neteisėtą jų vartojimą, teisinį (reguliuojamą) statusą, istoriją ir galimą piktnaudžiavimą jais sporte, jų metabolizmą į amfetaminą ir (arba) metamfetaminą, pritarimo leidimų vartoti gydymui išdavimo tikimybę ir jų farmakologiją. Visi nespecifiniai stimuliatoriai yra nurodyti S6.a skyriuje, o specifinių stimuliatorių pavyzdžių sąrašas yra įtrauktas į S6.b skyrių.

 

 • Prieš apsisprendžiant iš naujo įtraukti pseudoefedriną, buvo nuspręsta, kad reikia daugiau informacijos ir šiuo tikslu yra inicijuotas mokslinio tyrimo projektas. Šiai dienai pseudoefedrinas lieka įtrauktas į Stebėsenos programą.

 

S9. Gliukokortikosteroidai

 

 • Pagal 2009 m. Kodeksą nuorodos į supaprastintą leidimų vartoti gydymui išdavimą yra pašalintos.

 

 • Vadovaujantis Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniu standartu, sportininkas privalo užpildyti gliukokortikosteroidų, vartojamų injekcijoms į sąnarį, sąnarinio srityje, į sausgyslių makštis, į nugaros smegenų dangalą (epiduraliniu būdu), po oda ir inhaliaciniu būdu, vartojimo deklaraciją.

 

 • Vietiniam gliukokortikosteroidų vartojimui nereikalingas leidimų vartoti gydymui išdavimas ar vartojimo deklaracija.

 

 

MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS TAM TIKROS SPORTO ŠAKOMS

 

P1. Alkoholis

 

 • Dopingo pažeidimo ribinė vertė, nustatoma pagal kraujo analizę ir iškvepiamą alkoholį (etanolį) yra suderinta visų tarptautinių federacijų – 0,1 g/l.

 

 • Tarptautinės boulingo federacijos (FIQ) prašymu, yra įtrauktas devynių kėglių boulingas. WADA Draudžiamojo sąrašo komitetas taip pat įtraukė dešimties kėglių boulingą, nors ši sporto rūšis taip pat priskiriama FIQ.

 

P2. Beta blokatoriai

 

 • Tarptautinės boulingo federacijos (FIQ) prašymu, yra ištaisyta devynių kėglių boulingo rašyba. WADA Draudžiamojo sąrašo komitetas taip pat įtraukė dešimties kėglių boulingą, nors ši sporto rūšis taip pat priskiriama FIQ.

 

 • Tarptautinės golfo federacijos prašymu, beta blokatoriai golfui dabar yra draudžiami.

SPECIFINĖS MEDŽIAGOS

 • Šis skyrius yra panaikintas pasikeitus specifinių medžiagų apibrėžimui pagal pakeistą Kodeksą. Naujas skirstymas į specifines ir nespecifines medžiagas dabar yra įtrauktas į Įvadinę dalį.