2009 M. DRAUŽIAMŲ MEDŽIAGŲ IR METODŲ SĄRAŠAS

/vertimas iš anglų į lietuvių kalbą/

PASAULINĖ                                                                                                  

ANTIDOPINGO

AGENTŪRA


Pasaulinis antidopingo kodeksas


2009 METŲ

DRAUDŽIAMASIS SĄRAŠAS

 

TARPTAUTINIS STANDARTAS

 

Draudžiamojo sąrašo oficialųjį tekstą tvarkys Pasaulinė antidopingo agentūra (WADA) ir jis bus skelbiamas anglų ir prancūzų kalbomis. Kilus nesutarimų dėl tekstų anglų ir prancūzų kalbomis aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

Šis sąrašas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

 

2009 METŲ DRAUDŽIAMASIS SĄRAŠAS

 

PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS

 

Galioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

 

Bet kurie vaistai turėtų būti vartojami tik esant mediciniškai patvirtintoms indikacijoms.

Visos draudžiamosios medžiagos turi būti laikomos „specifinėmis medžiagomis“, išskyrus medžiagas, patenkančias į S1, S2, S.4.4 ir S6.a klases, ir draudžiamuosius metodus M1, M2 ir M3.

MEDŽIAGOS IR METODAI, DRAUDŽIAMI VISĄ LAIKĄ

(VARŽYBŲ IR NE VARŽYBŲ METU)

DRAUDŽIAMOSIOS MEDŽIAGOS

 

S1. ANABOLINIAI AGENTAI

Anaboliniai agentai yra draudžiami.

1. Anaboliniai androgeniniai steroidai (AAS)

a. Egzogeniniai* ASS, įskaitant:

1-androstendiolį (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol ); 1-androstendioną (5α-androst-1-ene-3,17-dione); bolandiolį (19-norandrostenediol); bolasteroną; boldenoną; boldioną (androsta-1,4-diene-3,17-dione); kalusteroną; klostebolį; danazolį (17α-ethynyl-17β-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole); dehidrochlormetiltestosteroną (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); desoksimetiltestosteroną (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol); drostanoloną; etilestrenolį (19-nor-17α-pregn-4-en-17-ol); fluoksimesteroną; formeboloną; furazabolį (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androstano[2,3-c]-furazan); gestrinoną; 4-hidroksitestosteroną (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); mestanoloną; mesteroloną; metenoloną; metandienoną (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); metandriolį; metasteroną (2α, 17α-dimethyl-5α-androstane-3-one-17β-ol); metildienoloną (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); metil-1-testosteroną (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); metilnortestosteroną (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); metiltrienoloną (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); metiltestosteroną; miboleroną; nandroloną; 19-norandrostenedioną (estr-4-ene-3,17-dione); norboletoną; norclostebolį; noretandroloną; oksaboloną; oksandroloną; oksimesteroną; oksimetoloną; prostanozolį (17β-hydroxy-5α-androstano[3,2-c] pyrazole); kvinboloną; stanozololį; stenboloną; 1-testosteroną (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); tetrahidrogestrinoną (18a-homo-pregna-4,9,11-trien-17β-ol-3-one); trenboloną ir kitas panašios cheminės struktūros arba panašaus biologinio poveikio medžiagas.

b. Endogeniniai** AAS, kai skiriami išoriškai:

androstenediolis (androst-5-ene-3β,17β-diol); androstenedionas (androst-4-ene-3,17-dione); dihidrotestosteronas (17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); prasteronas (dehydroepiandrosterone, DHEA); testosteronas

ir šie metabolitai bei izomerai:

5α-androstan-3α,17α-diolis; 5α-androstan-3α,17β-diolis; 5α-androstan-3β,17α-diolis; 5α-androstan-3β,17β-diolis; androst-4-ene-3α,17α-diolis; androst-4-ene-3α,17β-diolis; androst-4-ene-3β,17α-diolis; androst-5-ene-3α,17α-diolis; androst-5-ene-3α,17β-diolis; androst-5-ene-3β,17α-diolis; 4-androstenediolis (androst-4-ene-3β,17β-diol); 5-androstenedionas (androst-5-ene-3,17-dione); epi-dihidrotestosteronas; epitestosteronas; 3α-hidroksi-5α-androstan-17-onas; 3β-hidroksi-5α-androstan-17-onas; 19-norandrosteronas; 19-noretiocholanolonas.

[S1.1b klasės komentaras:

Jeigu anabolinis androgeninis steroidas gaminamas organizme natūraliai, mėginio pavyzdys bus laikomas turinčiu tokios draudžiamosios medžiagos ir bus pranešama apie nepalankų analizės rezultatą tuomet, kai draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba jos liekanų koncentracija ir (arba) koks (-ie) nors kitas (-i) atitinkamas (-i) santykis (-iai) sportininko mėginio pavyzdyje tiek viršija įprastą žmonėms nustatomų verčių intervalą, kad vargu, ar tai galėtų būti įprastos endogeninės gamybos rezultatas. Mėginio pavyzdys nelaikomas turinčiu draudžiamosios medžiagos tokiais atvejais, kai sportininkas įrodo, kad draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba jos liekanų koncentracija ir (arba) koks (-ie) nors kitas (-i) atitinkamas (-i) santykis (-iai) sportininko mėginio pavyzdyje priskirtinas (-i) fiziologinėms arba patologinėms priežastims.

Visais atvejais ir esant bet kokiai koncentracijai sportininko mėginio pavyzdys yra laikomas turinčiu tokios draudžiamosios medžiagos ir laboratorija praneša apie nepalankų analizės rezultatą, jei taikydama patikimą analizės metodą (t.y. IRMS) ji gali įrodyti, kad draudžiamoji medžiaga yra išorinės kilmės. Tokiu atveju tolesnis tyrimas yra nebūtinas.

Jei vertė neviršija įprasto žmonėms nustatomų verčių intervalo ir joks patikimas analizės metodas (t.y. IRMS) nenustato, kad medžiaga yra išorinės kilmės, tačiau jeigu yra požymių tokių, kuriuos galima palyginti su endogeninėmis etaloninėmis steroidų kreivėmis, arba jeigu laboratorija praneša, kad testosterono ir epitestosterono (T/E) santykis šlapime yra didesnis nei 4:1, ir joks patikimas analizės metodas (t.y. IRMS) nenustato, kad medžiaga yra išorinės kilmės, atitinkama antidopingo organizacija privalo atlikti tolesnį tyrimą, patikrindama bet kokio (-ių) ankstesnio (-ių) testo (-ų) rezultatus arba atlikdama vėlesnį (-ius) testą (-us)

Tuomet tokiam tolesniam tyrimui yra reikalingas rezultatas, apie kurį laboratorija praneša kaip netipinį, o ne kaip nepalankų. Jeigu laboratorija praneša, taikydama patikimą analizės metodą (t.y. IRMS), kad draudžiamoji medžiaga yra išorinės kilmės, tolesnis tyrimas yra nebūtinas, o mėginio pavyzdys bus laikomas turinčiu tokią draudžiamąją medžiagą. Jei papildomas patikimas analizės metodas (t.y. IRMS) nebuvo taikytas ir nėra bent trijų ankstesnių testų rezultatų, gali būti sudaryta sportininko išilginė kreivė atitinkamai antidopingo organizacijai atlikus bent tris testus be jokio išankstinio įspėjimo per trijų mėnesių laikotarpį. Apie gautą šio išilginio tyrinėjimo rezultatą bus pranešta kaip  netipinį rezultatą. Jeigu sportininko išilginė kreivė, sudaryta pagal vėlesnius testus, fiziologiškai nėra normali, tai bus pranešta apie nepalankų analizės rezultatą.

Ypatingai retais individualiais atvejais endogeninės kilmės boldenono gali būti pastoviai randama šlapime labai mažais kiekiais – nanogramais mililitre (ng/ml). Jei laboratorija praneša apie tokią mažą boldenono koncentraciją ir taikomas bet koks patikimas analizės metodas (t.y. IRMS) nenustato, kad medžiaga yra išorinės kilmės, tolesnis tyrimas turi būti atliekamas, ištiriant vėlesnį (-ius) testą (-us).

Dėl 19-norandrosterone, apie kurį laboratorija praneša kaip apie nepalankų analizės rezultatą, kuris yra laikomas moksliniu ir grindžiamas išorinės kilmės draudžiamosios medžiagos įrodymu. Tokiu atveju tolesnis tyrimas yra nebūtinas.

Jeigu sportininkas atsisako bendradarbiauti atliekant tyrimus, laikoma, kad sportininko mėginio pavyzdyje yra draudžiamoji medžiaga.]

 

2. Kiti anaboliniai agentai, įskaitant, bet ne tik, šias medžiagas:

klenbuterolis, selektyvieji androgenų receptorių moduliatoriai (SARM), tibolonas, zeranolis, zilpaterolis.

Šiame skyriuje:

*Egzogeninėmis medžiagomis vadinamos medžiagos, kurios negali natūraliai gamintis organizme.

**Endogeninėmis medžiagomis vadinamos medžiagos, kurios gali natūraliai gamintis organizme.

S2. HORMONAI IR GIMININGOS MEDŽIAGOS

Draudžiamos šios medžiagos ir jų išsilaisvinimo veiksniai:

 1. 1.      eritropoezė-stimuliuojantys agentai (t.y. eritropoetinas (EPO), darbepoetinas (dEPO), hematitas);
 2. 2.      augimo hormonas (hGH) ir insuliną atitinkantys augimo veiksniai (t.y. IGF-1), mechaniniai augimo veiksniai (MGFs);
 3. 3.      chorioninis gonadotropinas (CG) ir liuteinizuojantis hormonas (LH) vyrų organizme;
 4. 4.      insulinas;
 5. 5.      kortikotropinai;

ir kitos panašios cheminės struktūros bei panašaus biologinio poveikio medžiagos.

[S2 klasės komentaras:

Jeigu sportininkas negali įrodyti, kad rastos koncentracijos priežastys yra fiziologinės arba patologinės, mėginio pavyzdys bus laikomas turinčiu (pirmiau nurodytos) draudžiamosios medžiagos, jei draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba jos liekanų koncentracija ir (arba) atitinkami santykiai arba metabolitai ar liekanos sportininko mėginio pavyzdyje atitinka WADA nustatytą pozityvumo kriterijų ar, priešingai, tiek viršija įprastą žmonėms nustatomą verčių intervalą, kad vargu, ar tai galėtų būti įprastos endogeninės gamybos rezultatas.

Jei laboratorija, naudodama patikimą analizės metodą, praneša, kad draudžiamoji medžiaga yra išorinės kilmės, mėginio pavyzdys bus laikomas turinčiu draudžiamąją medžiagą ir bus pranešama apie nepalankų analizės rezultatą.

S3. BETA-2 AGONISTAI

Yra draudžiami visi beta-2 agonistai, įskaitant jų D-izomerus ir L-izomerus.

Išimtį sudaro formoterolis, salbutamolis, salmeterolis ir terbutalinas, kai skiriami inhaliacijoms, taip pat yra reikalingi leidimai vartoti gydymui, išduodami pagal Leidimų vartoti gydymui tarptautinio standarto atitinkamą skyrių.

Nepaisant išduoto leidimo vartoti gydymui, jei salbutamolio koncentracija šlapime yra didesnė nei 1000 ng/ml, tai bus laikoma nepalankiu analizės rezultatu, nebent sportininkas, pasitelkęs kontroliuojamą farmakokinetinį tyrimą, įrodytų, kad nenormalus rezultatas buvo gydymo vartojant salbutamolį inhaliacijoms pasekmė.

S4. HORMONŲ ANTAGONISTAI IR MODULIATORIAI

Yra draudžiamos šios klasės:

 1. aromatazės inhibitoriai, įskaitant, bet ne tik, anastrozolą, letrozolą, aminoglutetimidą, eksemestaną, formestaną, testolaktoną;
 1. selektyvieji estrogenų receptorių moduliatoriai (SERM), įskaitant, bet ne tik, raloksifeną, tamoksifeną, toremifeną;
 1. kitos antiestrogeninės medžiagos, įskaitant, bet ne tik, klomipeną, kiklofenilį, fulvestrantą;
 1. agentai, modifikuojantys miostatino funkciją (-as), įskaitant, bet ne tik, miostatino inhibitorius.

S5. DIURETIKAI IR KITI MASKAVIMO REAGENTAI

Maskavimo reagentai yra draudžiami. Juos sudaro:

diuretikai, probenecidas, plazmos pakaitalai (t.y. intraveninis albumino, dekstrano, hidroksietilkrakmolas ir manitolo skyrimas).

Diuretikai:

acetazolamidas, amiloridas, bumetanidas, kanrenonas, chlortalidonas, etakrino rūgštis, furosemidas, indapamidas, metolazonas, spironolaktonas, tiazidai
(
t.y. bendroflumetiazidas, chlortiazidas, hidrochlortiazidas), triamterenas ir kitos panašios cheminės struktūros bei panašaus biologinio poveikio medžiagos (išskyrus drosperinone, topical dorzolamide ir brinzolamide, kurios nėra draudžiamos).

[S5 klasės komentaras:

Leidimas vartoti gydymui negalioja, jei sportininko šlapime diuretikai aptinkami kartu su išorinės kilmės draudžiamąja (-osiomis) medžiaga (-omis), kurios (-ių) koncentracija yra ribinė arba mažesnė nei ribinė.]

DRAUDŽIAMIEJI METODAI

 

M1. DEGUONIES PERNEŠIMO SPARTINIMAS

Draudžiami šie metodai:

 1. Kraujo dopingas, įskaitant bet kokios kilmės autologinius, homologinius ar heterologinius kraujo produktus arba raudonųjų kraujo kūnelių produktus.
 1. Dirbtinis deguonies įsisavinimo, pernešimo ar tiekimo padidinimas, įskaitant, bet ne tik, perfluorjunginius, efaproksiralą (RSR13) ir modifikuotus hemoglobino produktus (pvz., hemoglobino pagrindu sukurtus kraujo pakaitalus, hemoglobino produktus mikrokapsulėse).

M2. CHEMINĖS IR FIZINĖS MANIPULIACIJOS

Yra draudžiamas:

 1. Klastojimas ar bandymas suklastoti, norint pakeisti dopingo kontrolei surinktų mėginių pavyzdžių vientisumą ir tinkamumą. Tai taikoma, be kita ko, kateterizavimui ir šlapimo sukeitimui ar pakeitimui.
 1. Intraveninės infuzijos yra draudžiamos, išskyrus chirurgines procedūras, kritinius gydymo atvejus ir klinikinius tyrimus.

 

M3. GENŲ DOPINGAS

Ląstelių ar genetinių elementų perkėlimas ar ląstelių, genų, genetinių elementų ar farmakologinių agentų naudojimas endogeninių genų ekspresijos moduliacijai, galinčiai pagerinti sportinį pasirodymą, yra draudžiamas.

Peroksisomos proliferatoriaus aktyvuoto receptoriaus alfa (PPARδ) agonistai (t.y. GW 1516) ir PPARδ-AMP-aktyvuoto proteino kinazės (AMPK) aksialiniai (ašiniai) agonistai (t.y.. AICAR) yra draudžiami.

VARŽYBŲ METU DRAUDŽIAMOS MEDŽIAGOS IR METODAI

 

Be pirmiau apibrėžtų S1 – S5 ir M1 – M3 kategorijų, varžybų metu draudžiamos šios kategorijos:

 

DRAUDŽIAMOSIOS MEDŽIAGOS

S6. STIMULIATORIAI

Draudžiami visi stimuliatoriai (įskaitant, kai tinka, jų optinius D- ir L- izomerus), išskyrus imidazolio darinius, skirtus vietiniam naudojimui, ir tuos stimuliatorius, kurie įtraukti į 2009 metų Stebėsenos programą*.

Stimuliatorius sudaro:

a. Nespecifiniai stimuliatoriai:

adrafinilas; amfepramonas; amifenazolas; amfetaminas; amfetaminilas; benzfetaminas; benzilpiperazinas; bromantanas; klobenzoreksas; kokainas; kropropamidas; krotetamidas; dimetilamfetaminas; etilamfetaminas; famprofazonas; fenkaminas; fenetilinas; fenfluraminas; fenproporeksas; furfenoreksas; mefenoreksas; mefenterminas; mezokarbas; metamfetaminas(D-); metilendioksiamfetaminas; metilendioksimetamfetaminas; p-metilamfetaminas; modafinilas; norfenfluraminas; fendimetrazinas; fenmetrazinas; fenterminas; 4-fenilpiraketamas (karfedonas); prolintanas. Stimuliatorius, kuris nėra specialiai įtrauktas į šio skyriaus sąrašą, yra specifinė medžiaga.

b. Specifiniai stimuliatoriai (pavyzdžiai):

adrenalinas**, katinas***, efedrinas****, etamivanas, etilefrinas, fenbutrazatas, fenkamfaminas, heptaminolis, izomefeptenas, levmetamfetaminas, meklofenoksatas, metilefedrinas****,metilfenidatas, niketamidas, norfenefrinas, oktopaminas, oksilofrinas, parahidroksiamfetaminas, nemolinas, pentetrazolis, fenprometaminas, propilheksedrinas, selegilinas, sibutraminas, strichninas, tuaminoheptanas ir kitos panašios cheminės struktūros bei panašaus biologinio poveikio medžiagos.

*Medžiagos, įtrauktos į 2009 metų Stebėsenos programą (bupropionas, kofeinas, fenilefrinas, fenilpropanolaminas, pipradrolis, pseudoefedrinas, sinefrinas), nėra laikomos draudžiamosiomis medžiagomis.

**Adrenalinas, vartojamas kartu su vietiniais anestetikais arba skirtas vietiniam vartojimui (pvz., į nosį, akis), nėra draudžiamas.

***Katinas yra draudžiamas, kai jo koncentracija šlapime yra didesnė kaip 5 mikrogramai mililitre.

****Efedrinas ir metilefedrinas yra draudžiami, kai kiekvieno jų koncentracija šlapime yra didesnė kaip 10 mikrogramų mililitre.

 

S7. NARKOTIKAI

Draudžiami šie narkotikai:

buprenorfinas, dekstromoramidas, diamorfinas (heroinas), fentanilas ir jo dariniai, hidromorfonas, metadonas, morfinas, oksikodonas, oksimorfonas, pentazocinas, petidinas.

S8. KANABINOIDAI

Kanabinoidai (t.y. hašišas, marihuana) yra draudžiami.

S9. GLIUKOKORTIKOSTEROIDAI

Visi gliukokortikosteroidai yra draudžiami, kai vartojami per burną, į raumenis injekcijoms į veną ar per tiesiąją žarną.

Vadovaujantis Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniu standartu, sportininkas privalo užpildyti gliukokortikosteroidų, vartojamų injekcijoms į sąnarį, sąnarinio srityje, į sausgyslių makštis, į nugaros smegenų dangalą (epiduraliniu būdu), po oda ir inhaliaciniu būdu, vartojimo deklaraciją, išskyrus tai, kad nurodyta toliau.

Nėra draudžiama vartoti vietinius preparatus ir nereikalaujama leidimų vartoti gydymui išdavimo bei vartojimo deklaracijos, jeigu jie skirti vartojimui į ausį, dantį, po oda (įskaitant iontophoresis/phonophoresis), į dantenas ir įplyšimams ties išeinamąja anga gydyti.


MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS TAM TIKROS

SPORTO ŠAKOMS

P1. ALKOHOLIS

Alkoholis (etanolis) yra draudžiamas tik varžybų metu toliau nurodytoms sporto šakoms. Jis bus nustatomas pagal iškvepiamo oro ir (arba) kraujo analizę. Dopingo pažeidimo ribinė vertė (hematologiniai tyrimai) yra 0,10 g/l.

 • Oreivystė (FAI)
 • Šaudymas iš lanko (FITA, IPC)
 • Automobilių sportas (FIA)
 • Bočia (IPC taurė)
 • Karatė (WKF)
 • Šiuolaikinė penkiakovė (UIPM), šaudymo rungtys
 • Motociklų sportas (FIM)
 • Boulingas (devynių ir dešimties kėglių) (FIQ)
 • Motorinių katerių lenktynės (UIM)

 

P2. BETA BLOKATORIAI

Išskyrus kai nenurodyta kitaip, beta blokatoriai yra draudžiami tik šių sporto šakų varžybų metu:

 • oreivystė (FAI)
 • šaudymas iš lanko (FITA, IPC), (t. p. draudžiama ne varžybų metu)
 • automobilių sportas (FIA)
 • biliardas ir snukeris (WCBS)
 • bobslėjus (FIBT)
 • bočia (CMSB, IPC taurė)
 • bridžas (FMB)
 • kerlingas (akmenslydis) (WCF)
 • golfas (IGF)
 • gimnastika (FIG)
 • motociklų sportas (FIM)
 • šiuolaikinė penkiakovė (UIPM), šaudymo rungtys
 • boulingas (devynių ir dešimties kėglių) (FIQ)
 • motorinių katerių lenktynės (UIM)
 • buriavimas (ISAF), tik varžybų vairininkams
 • šaudymas (ISSF, IPC) (taip pat draudžiama ne varžybų metu)
 • slidinėjimas/snieglenčių sportas (FIS), šuoliai su slidėmis nuo tramplino, akrobatinis snieglenčių sportas/slidinėjimas pusvamzdžiu
 • imtynės (FILA)

Beta blokatoriai, be kitų, yra šios medžiagos:

acebutololis, alprenololis, atenololis, betaksololis, bizoprololis, bunololis, karteololis, karvedilolis, celiprololis, esmololis, labetalolis, levobunololis, metipranololis, metoprololis, nadololis, oksprenololis, pindololis, propranololis, sotalolis, timololis.