2013 Draudžiamųjų medžiagų ir metodų sąrašas

Atsisiųti PDF

UNESCO TARPTAUTINĖ KONVENCIJA PRIEŠ DOPINGO VARTOJIMĄ SPORTE

 

I priedas. Draudžiamasis sąrašas. Tarptautinis standartas

Šis sąrašas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

2013 M. DRAUDŽIAMASIS SĄRAŠAS

PASAULINĖ ANTIDOPINGO AGENTŪRA

Galioja nuo 2013 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Pasaulinio antidopingo kodekso 4.2.2 straipsniu visos draudžiamosios medžiagos laikomos „specifinėmis medžiagomis“, išskyrus S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a klasių medžiagas bei draudžiamuosius metodus M1, M2 ir M3.

MEDŽIAGOS IR METODAI, DRAUDŽIAMI VISAIS ATVEJAIS

(PER VARŽYBAS IR NE VARŽYBŲ METU)

DRAUDŽIAMOSIOS MEDŽIAGOS

S0. NEPATVIRTINTOS MEDŽIAGOS

Bet kokia farmakologinė medžiaga, neįtraukta nė į vieną Sąrašo skyrių ir šiuo metu jokios vyriausybinės sveikatos priežiūros institucijos nepatvirtinta kaip gydomoji (pvz., vaistai, kurių ikiklinikiniai ar klinikiniai tyrimai dar nebaigti ar buvo nutraukti, konstruktūriniai pakeistos struktūros vaistai (angl. designer drugs), medžiagos, patvirtintos naudoti tik kaip veterinariniai vaistai), yra visais atvejais draudžiama.

S1. ANABOLINIAI AGENTAI

Anaboliniai agentai yra draudžiami.

1. Anaboliniai androgeniniai steroidai (AAS)

a) Egzogeniniai* AAS, įskaitant:

1-androstendiolį (5α-androst-1-en-3β,17β-diolį), 1-androstendioną (5α-androst-1-en-3,17-dioną), bolandiolį (estr-4-en-3β,17β-diolį), bolasteroną, boldenoną, boldioną (androsta-1,4-dien-3,17-dioną), kalusteroną, klostebolį, danazolį ([1,2]oksazol[4′,5′:2,3]pregna-4-en-20-in-17α-olį), dehidrochlormetiltestosteroną (4-chlor-17β-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-oną), dezoksi-metiltestosteroną (17α-metil-5α-androst-2-en-17β-olį), drostanoloną, etilestrenolį (19-norpregna-4-en-17α-olį), fluoksimesteroną, formeboloną, furazabolį (17α-metil[1,2,5]oksadiazol[3′,4′:2,3]-5α-androstan-17β-olį), gestrinoną, 4-hidroksitestosteroną (4,17β-dihidroksiandrost-4-en-3-oną), mestanoloną, mesteroloną, metenoloną, metandienoną (17β-hidroksi-17α-metilandrosta-1,4-dien-3-oną), metandriolį; metasteroną (17β-hidroksi-2α,17α-dimetil-5α-androstan-3-oną), metildienoloną (17β-hidroksi-17α-metilestra-4,9-dien-3-oną), metil-1-testosteroną (17β-hidroksi-17α-metil-5α-androst-1-en-3-oną), metilnortestosteroną (17β-hidroksi-17α-metilestr-4-en-3-oną), metiltestosteroną, metriboloną (metiltrienoloną, 17β-hidroksi-17α-metilestra-4,9,11-trien-3-oną), miboleroną, nandroloną, 19-norandrostendioną (estr-4-en-3,17-dioną), norboletoną, norklostebolį, noretandroloną, oksaboloną, oksandroloną, oksimesteroną, oksimetoloną, prostanozolį (17β-[(tetrahidropiran-2-il)oksi]-1’H-pirazol[3,4:2,3]-5α-androstaną), kvinboloną, stanozololį, stenboloną, 1-testosteroną (17β-hidroksi-5α-androst-1-en-3-oną), tetrahidro-gestrinoną (17-hidroksi-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-oną), trenboloną (17β-hidroksiestr-4,9,11-trien-3-oną) ir kitas panašios cheminės struktūros arba panašaus biologinio poveikio medžiagas.

b) Endogeniniai** AAS, kai skiriami vartoti kaip egzogeniniai:

androstendiolis (androst-5-en-3β,17β-diolis), androstendionas (androst-4-en-3,17-dionas); dihidrotestosteronas (17β-hidroksi-5α-androstan-3-onas), prasteronas (dehidroepiandrosteronas, DHEA, 3-β-hidroksiandrost-5-en-17-onas), testosteronas ir jų metabolitai bei izomerai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

5α-androstan-3α,17α-diolį, 5α-androstan-3α,17β-diolį, 5α-androstan-3β,17α-diolį, 5α-androstan-3β,17β-diolį, androst-4-en-3α,17α-diolį, androst-4-en-3α,17β-diolį, androst-4-en-3β,17α-diolį, androst-5-en-3α,17α-diolį, androst-5-en-3α,17β-diolį, androst-5-en-3β,17α-diolį, 4-androstendiolį (androst-4-en-3β,17β-diolį), 5-androstenedioną (androst-5-en-3,17-dioną), epi-dihidrotestosteroną, epitestosteroną, etiocholanoloną, 3α-hidroksi-5α-androstan-17-oną, 3β-hidroksi-5α-androstan-17-oną, 7α-hidroksi-DHEA, 7β-hidroksi-DHEA, 7-keto-DHEA, 19-norandrosteroną, 19-noretiocholanoloną.

2. Kiti anaboliniai agentai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant:

klenbuterolį, atrankinius androgenų receptorių moduliatorius (SARM), tiboloną, zeranolį, zilpaterolį.

 

Šiame skyriuje:
 • *egzogenine vadinama tokia medžiaga, kurios organizmas natūraliu būdu paprastai negamina;
 • **endogenine vadinama tokia medžiaga, kurią organizmas gamina natūraliu būdu.

 

S2. PEPTIDINIAI HORMONAI, AUGIMO VEIKSNIAI IR KITOS PANAŠIOS MEDŽIAGOS

Draudžiamos šios medžiagos ir jų išskyrimo veiksniai:

 1. 1.       eritropoezę skatinančios medžiagos [pvz., eritropoetinas (EPO), darbepoetinas (dEPO), hipoksiją sukeliančio faktoriaus (HIF) stabilizatoriai, metoksi-polietilen-glikol-epoetinas beta (CERA), peginesatidas (Hematidas)];
 2. 2.       chorioninis gonadotropinas (CG) ir liuteinizuojantis hormonas (LH) vyrų organizme;
 3. 3.       kortikotropinai;
 4. 4.       augimo hormonas (GH), į insuliną panašus augimo veiksnys-1 (IGF-1), fibroblastų augimo veiksniai (FGFs), hepatocitų augimo veiksnys (HGF), mechaninis augimo veiksnys (MGFs), trombocitų kilmės augimo veiksnys (PDGF), kraujagyslių endotelio augimo veiksnys (VEGF) ir kiti augimo veiksniai, turintys poveikį raumenų, sausgyslių ar raiščių baltymų sintezei (degradacijai), vaskuliarizacijai, energijos panaudojimui, regeneracijos gebėjimams ar skaidulų tipo pasikeitimui, taip pat kitos panašios cheminės struktūros ar panašaus biologinio poveikio medžiagos.

 

S3. BETA-2 AGONISTAI

Visi beta-2 agonistai, įskaitant visus optinius (pvz., d- ir l-) izomerus, yra draudžiami, išskyrus įkvepiamąjį salbutamolį (ne daugiau kaip 1600 mikrogramų per 24 valandas), įkvepiamąjį formoterolį (ne daugiau kaip 54 mikrogramai per 24 valandas) ir salmeterolį, kai jis vartojamas įkvėpiant pagal gamintojo rekomenduojamą gydymo režimą.

Jeigu šlapime randama daugiau kaip 1000 ng/ml salbutamolio ar daugiau kaip 40 ng/ml formoterolio, daroma prielaida, kad ši medžiaga buvo vartojama ne gydymo tikslais, ir laikoma, kad tai nepalankus analizės rezultatas, nebent sportininkas kontroliuojamais farmakokinetiniais tyrimais įrodo, kad anomalus rezultatas buvo gautas dėl gydymo tikslais įkvėptos dozės, neviršijusios pirmiau nurodytos didžiausios leidžiamos ribos.

 

S4. HORMONAI IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS MODULIATORIAI

Draudžiamos šios medžiagos:

1.    aromatazės inhibitoriai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, aminoglutetimidą, anastrozolį, androsta-1,4,6-trien-3,17-dioną (androstatrienedioną), 4-androsten-3,6,17-trioną (6-okso), eksemestaną, formestaną, letrozolį, testolaktoną;

2.    atrankiniai estrogeno receptorių moduliatoriai (SERMs), įskaitant, bet tuo neapsiribojant, raloksifeną, tamoksifeną, toremifeną;

3.    kitos antiestrogeninės medžiagos, įskaitant, bet tuo neapsiribojant klomifeną, ciklofenilį, fulvestrantą;

4.    preparatai, modifikuojantys miostatino funkciją (-as), įskaitant, bet tuo neapsiribojant, miostatino inhibitorius;

5.    medžiagų apykaitos moduliatoriai:

a) insulinai,

b) peroksisominių proliferatorių aktyvinamų delta receptorių (PPARδ) agonistai (pvz., GW 1516), PPARδ AMP aktyvinamų baltymų kinazės (AMPK) ašiniai agonistai (pvz., AICAR).

 

S5. DIURETIKAI IR KITOS MASKUOJAMOSIOS MEDŽIAGOS

Maskuojamosios medžiagos yra draudžiamos. Joms priskiriama:

diuretikai, desmopresinas, plazmos tūrio didinimo priemonės (pvz., glicerolis; intraveniniu būdu vartojamas albuminas, dekstranas, hidroksietilo krakmolas ir manitolas), probenecidas, taip pat kitos panašaus biologinio poveikio medžiagos. Vietiškai vartojamas felipresinas, skirtas dantų nejautrai, nedraudžiamas.

Diuretikams priskiriama:

acetazolamidas, amiloridas, bumetanidas, kanrenonas, chlortalidonasą, etakrino rūgštis, furazemidas, indapamidas, metolazonas, spironolaktonas, tiazidas (pvz. bendroflumetiazidas, chlortiazidas, hidrochlortiazidas), triamterenas ir kitos panašios cheminės struktūros ir panašaus biologinio poveikio medžiagos (išskyrus drospirenoną, pamabromą ir vietinio poveikio dorzolamidą ir brinzolamidą, kurie nedraudžiami).

Per varžybas ir, prireikus, ne varžybų metu vartojant bet kokį preparato, kurio vartojimas ribojamas (pvz., formoterolio, salbutamolio, katino, efedrino, metilefedrino ir pseudoefedrino), kiekį kartu su diuretiku ar kita maskuojamąja medžiaga, būtina be leidimo vartoti gydymui diuretiką ar kitą maskuojamąją medžiagą dar pateikti atskirą leidimą vartoti gydymui šį preparatą.

 

DRAUDŽIAMIEJI METODAI

M1. DEGUONIES PERNAŠOS SPARTINIMAS

Draudžiami šie metodai:

 1. bet kokio kiekio ir bet kokios kilmės autologinio, homologinio ar heterologinio kraujo arba eritrocitų produktų vartojimas ar pakartotinis jų įšvirkštimas į kraujotakos sistemą;
 2. dirbtinis deguonies įsisavinimo, pernašos ar tiekimo didinimas, naudojant, bet tuo neapsiribojant, cheminius perfluoro preparatus, efaproksiralį (RSR13) ir modifikuotus hemoglobino produktus (pvz., hemoglobino pagrindu sukurtus kraujo pakaitalus, hemoglobino produktus mikrokapsulėse), išskyrus papildomą deguonį;
 3. bet kokios rūšies kraujo ar kraujo komponentų manipuliacija kraujagyslėse fizikinėmis ar cheminėmis priemonėmis.

 

M2. CHEMINĖS IR FIZINĖS MANIPULIACIJOS

Draudžiama:

 1. klastoti ar bandyti apgaulės būdu pakeisti per dopingo kontrolę paimtų mėginių vientisumą ir tinkamumą, pavyzdžiui, pakeisti ir (arba) atskiesti šlapimą (pvz., proteaze);
 2. atlikti intravenines infuzijas ir (arba) injekcijas, viršijančias 50 ml per 6 valandas, išskyrus tuos atvejus, kai jos teisėtai skiriamos hospitalizacijos laikotarpiu ar atliekant klinikinius tyrimus.

 

M3. GENŲ DOPINGAS

Draudžiami šie metodai, kuriais siekiama pagerinti sportininko pasirodymą:

 1. nukleorūgščių polimerų ar nukleorūgšties analogų perkėlimas;
 2. normalių ar genetiškai modifikuotų ląstelių naudojimas.

PER VARŽYBAS DRAUDŽIAMOS MEDŽIAGOS IR METODAI

Be pirmiau apibrėžtų S0–S5 ir M1–M3 kategorijų, per varžybas draudžiamos šios kategorijos:

DRAUDŽIAMOSIOS MEDŽIAGOS

S6. STIMULIATORIAI

Draudžiami visi stimuliatoriai, įskaitant visus optinius izomerus (pvz., d– ir l-), jei tinka, išskyrus imidazolo darinius, skirtus vartoti vietiškai, ir stimuliatorius, kurie įtraukti į 2013 metų Stebėsenos programą*.

Stimuliatoriams priskiriami:

a)    Nespecifiniai stimuliatoriai:

adrafinilas, amfepramonas, amifenazolas, amfetaminas, amfetaminilas, benfluoreksas, benzfetaminas, benzilpiperazinas, bromantanas, klobenzoreksas, kokainas, kropropamidas, krotetamidas, dimetilamfetaminas, etilamfetaminas, famprofazonas, fenkaminas, fenetilinas, fenfluraminas, fenproporeksas, furfenoreksas, mefenoreksas, mefenterminas, mezokarbas, metamfetaminas(d-),p-metilamfetaminas,metilendioksiamfetaminas, endioksimetamfetami-nas, modafinilas, norfenfluraminas, fendimetrazinas, fenmetrazinas, fenterminas, 4-fenilpiraketamas (karfedonas), prenilaminas, prolintanas. Stimuliatorius, kuris neįtrauktas į šio skyriaus sąrašą, yra specifinė medžiaga.

b)    Specifiniai stimuliatoriai (pavyzdžiai):

adrenalinas**, katinas***, efedrinas****, etamivanas, etilefrinas, fenbutrazatas, fenkamfaminas, heptaminolis, izometeptenas, levmetamfetaminas, meklofenoksatas, metilefedrinas****, metileksanaminas (dimetilpentilaminas),metilfenidatas, niketamidas, norfenefrinas, oktopaminas, oksilofrinas (metilsinefrinas), parahidroksiamfetaminas; pemolinas, pentetrazolis; fenprometaminas, propilheksedrinas, pseudoefedrinas*****, selegilinas, sibutraminas, strichninas, tuaminoheptanas ir kitos panašios cheminės struktūros ir panašaus biologinio poveikio medžiagos.

*Medžiagos, įtrauktos į 2013 metų Stebėsenos programą (bupropionas, kofeinas, nikotinas, fenilefrinas, fenilpropanolaminas, pipradolis, sinefrinas), nelaikomos draudžiamosiomis medžiagomis.

**Adrenalinas, skirtas vartoti vietiškai (pvz., gydant nosį ar akis) ar vartojamas kartu su vietiniais anestetikais, nedraudžiamas.

***Katinas yra draudžiamas, kai jo koncentracija šlapime yra didesnė kaip 5 mikrogramai mililitre.

****Efedrinas ir metilefedrinas yra draudžiami, kai kiekvieno jų koncentracija šlapime yra didesnė kaip 10 mikrogramų mililitre.

*****Pseudoefedrinas yra draudžiamas, kai jo koncentracija šlapime yra didesnė kaip 150 mikrogramų mililitre.

 

S7. NARKOTIKAI

Draudžiami šie narkotikai:

buprenorfinas, dekstromoramidas, diamorfinas (heroinas), fentanilas ir jo dariniai, hidromorfonas, metadonas, morfinas, oksikodonas, oksimorfonas, pentazocinas, petidinas.

 

S8. KANABINOIDAI

Natūralus (pvz., kanapės, hašišas, marihuana) arba sintetinis delta-9-tetrahidrokanabinolis (THC) ir kanabimimetikai (pvz., „Spice“, JWH018, JWH073, HU-210) yra draudžiami.

 

S9. GLIUKOKORTIKOSTEROIDAI

Visi gliukokortikosteroidai yra draudžiami, kai vartojami per burną, leidžiami į raumenis ar į veną arba įsisavinami per tiesiąją žarną.

MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS TAM TIKRŲ SPORTO ŠAKŲ ATSTOVAMS

P1. ALKOHOLIS

Alkoholis (etanolis) draudžiamas tik per toliau nurodytų sporto šakų varžybas. Jo kiekis nustatomas iškvepiamo oro ir (arba) kraujo tyrimais. Leidžiamas kiekis (kraujyje), kurį viršijus pažeidžiamos antidopingo taisyklės, yra 0,10 g/l.

 • Oreivystė (FAI)
  • Karatė (WKF)
 • Šaudymas iš lanko (FITA)
  • Motociklų sportas (FIM)
 • Automobilių sportas (FIA)
  • Motorlaivių lenktynės (UIM)


P2. BETA BLOKATORIAI

Jeigu nenurodyta kitaip, beta blokatoriai draudžiami tik per šių sporto šakų varžybas:

 • Šaudymas iš lanko (FITA) (taip pat draudžiama ne varžybų metu)
 • Automobilių sportas (FIA)
 • Biliardas (visų tipų) (WCBS)
 • Smiginis (WDF)
 • Golfas (IGF)
 • Šaudymas (ISSF, IPC) (taip pat draudžiama ne varžybų metu)
 • Slidinėjimas / snieglenčių sportas (FIS), t. y. šuoliai su slidėmis, akrobatinio slidinėjimo šuolių (angl. aerials) ir puslankio (angl. halfpipe) rungtys, snieglenčių puslankio ir šuolių ore (angl. big air) rungtys.

Beta blokatoriams priskiriama, tuo neapsiribojant:

acebutololis, alprenololis, atenololis, betaksololis, bizoprololis, bunololis, karteololis, karvedilolis, celiprololis, esmololis, labetalolis, levobunololis, metipranololis, metoprololis, nadololis, oksprenololis, pindololis, propranololis, sotalolis, timololis.