Leidimas vartoti gydymui

Sportininkų gydymui gali prireikti medikamentų ar metodų, kurie yra įtraukti į Tarptautinį standartą-draudžiamą sąrašą. Tokiu atveju, sportininkas privalo gauti leidimą vartoti gydymui (LVG).

LVG bus išduotas jei:

  • sportininko negydant vaistais, esančiais draudžiamame sąraše, būtų pakenkta jo sveikatai;
  • gydymas vaistais, turinčiais draudžiamų medžiagų, nepagerins sportinio rezultato;
  • nėra tinkamo alternatyvaus gydymo.

Susirgęs sportininkas pirmiausiai turi kreiptis į savo gydytoją.

Gydytojas padarys tyrimus, nustatys, ar sportininkui būtinas gydymas draudžiamomis medžiagomis ar metodais, parinks reikiamą gydymą ir padės užpildyti LVG prašymo medicininę dalį. Sportininkas yra pats atsakingas už savo prašymo užpildymą ir pateikimą, tačiau sportininkas turi teisę gauti visą reikiamą pagalbą iš savo gydytojo ir pagalbinio personalo.

Reikia prisiminti, kad net ir gavus LVG yra griežtai privaloma laikytis gydytojo nurodytos dozės, vartojimo metodo ir dažnumo.

LVG išduoda LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA arba Tarptautinė federacija (TF). Sportininkai, esantys Lietuvos antidopingo agentūros registruotame testuotinų sportininkų sąraše, taip pat nepriklausantys minėtam sąrašui dėl LVG privalo kreiptis į Lietuvos antidopingo agentūrą. Sportininkai, įtraukti į TF registruotą testuotinų sportininkų sąrašą, privalo kreiptis į savo TF.

TF taip pat paskelbia sąrašą varžybų, kuriose dalyvaujant reikalaujama turėti TF išduotą LVG. Kiekvienas Lietuvos sportininkas, dalyvaujantis tokiose varžybose, net ir turėdamas Lietuvos antidopingo agentūros išduotą LVG, privalo gauti LVG iš atitinkamos TF.

Prašymų pateikimas dėl LVG.

Prašymą dėl LVG – tiek Lietuvos antidopingo agentūrai, tiek TF – privaloma pateikti ne vėliau kaip likus 30 dienų iki dalyvavimo varžybose. Svarbu prisiminti, kad LVG išduodamas tam tikram laikotarpiui ir jo galiojimo trukmė yra ribota. Privaloma sulaukti, kol LVG įsigalios, išskyrus ūmius atvejus, kai reikalinga skubi pagalba ir negalima laukti. Tuomet LVG suteikiamas atgaline data.

Sportininkai, kurie kreipiasi į Lietuvos antidopingo agentūrą dėl LVG, prašymo formą gali rasti www.antidopingas.lt skiltyje „Informacija sportininkams“ arba tai padaryti per ADAMS sistemą.

Dėl detalesnės informacijos visuomet galite kreipti į Lietuvos antidopingo agentūrą