VŠĮ LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA

Įmonės kodas 300133110
Adresas:  Žemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius
Agentūros bendras elektroninis paštas: info@antidopingas.lt
www.antidopingas.lt 

Rūta Banytė
Gyvenimo_aprasymas
Direktorė / Director
Tel.: +370 627 91560
El.paštas: ruta.banyte@antidopingas.lt

Alisa Darčianovė
Vadybininkė (atsakinga už testavimą) / Manager (responsible for testing)
Tel.: +370 612 35362
El.paštas: alisa.darcianove@antidopingas.lt  

Aleksandras Kovalenka
Vadybininkas (manipuliavimo sporto varžybomis koordinavimo klausimais) / Manager (responsible for match-fixing prevention)
Tel.: +370 672 07433
El.paštas: aleksandras.kovalenka@antidopingas.lt  

Gabija Mikulevičienė
Vadybininkė (atsakinga už LVG ir vaistų bazę) / Manager (responsible for TUE and medication checker)
Tel.: +370 661 57984
El.paštas: gabija.mikuleviciene@antidopingas.lt 

Dalia Motėjūnaite
Vadybininkė (atsakinga už švietimą) / Manager (responsible for education)
Tel.: +370 661 80 572
El.paštas: dalia.motejunaite@antidopingas.lt

Dalė Pankovienė
Patarėja (finansų) / Advisor (financial)
El.paštas: dale.pankoviene@antidopingas.lt

Erika Petrutytė
Teisininkė / Lawyer
Tel.: +370 686 91443
El.paštas: erika.petrutyte@antidopingas.lt

Tautvydas Sakalauskas
Vadybininkas (atsakingas už ADAMS) / Manager (responsible for ADAMS)
Tel.: +370 603 60476
El.paštas: tautvydas.sakalauskas@antidopingas.lt 

Marytė Šeštokienė 
Finansininkė / Head accountant
Tel.: +370 614 98273
El.paštas: maryte.sestokiene@antidopingas.lt

Kornelija Tiesnesytė
Patarėja/Advisor
Tel.: +370 613 418 49
El.paštas: kornelija.tiesnesyte@antidopingas.lt