2015 m. liepos 27 dieną Vilniuje vyko Europos Tarybos Antidopingo Konvencijos švietimo grupės sustikimas, kuriam pirmininkavo šios grupės vadovė, Lietuvos antidopingo agentūros direktorė, Dr. Ieva Lukosiute-Stanikūnienė. Posėdis surengtas Lietuvos antidopingo agentūros veiklos 10-mečio proga. Susitikimas buvo skirtas pasidalinti patirtimi dėl antidopingo švietimo ir prevencijos programų įgyvendinimo.

Posėdyje dalyvavo tarptautinių organizacijų atstovai –  Europos Tarybos sporto konvencijų vadovas Sergey Khrychikov, Pasaulinės antidopingo agentūros švietimo vadybininkas Tony Cunningham, Nacionalinių antidopingo agentūrų instituto vadovas Joseph de Pencier,  organizacijos „ES Sportininkai“ atstovas Ian Smith – taip pat nacionalinių antidopingo organizacijų atstovai  iš 21 šalies.

Posėdyje diskutuota nacionalinės prevencijos strategija, efektyviausios prevencijos ir švietimo priemonės, metodikos ir gerosios praktikos keitimosi priemonės. Įpatingas dėmesys buvo skirtas Europos Tarybos Antidopingo švietimo gairių aukštosioms mokykloms rengimui, nes tai vienas iš pagrindinių grupės veiklos tikslų.  Šiomis gairėmis bus siekiama paskatinti aukštąsias mokyklas  įtraukti antidopinpo dalyką į dėstomas programas, bei palengvinti antidopingo programos įgyvendinimą juose.  Daug žmonių gali turėti įtakos sportininko karjerai, todėl būtina, kad kiekvienas medikas, farmacininkas, sporto specialistas, dietologas ir kiti specialistai turėtų antidopingo pagrindus.

Susitikimas buvo užbaigtas iškilminga vakariene. Padėkos kalboje Ieva Lukosiūtė-Stanikūnienė pristatė pagrindinius agentūros iššūkius ir pasiekimus per 10 metų, įgyvendinant tarptautinius antidopingo dokumentus ir kuriant bei įgyvendinant nacionalinę antidopingo programą.  Ji išskyrė tris svarbiausius iššūkius, kuriuos pavyko įgyvendinti – sumanios testavimo programos įgyvendinimas, aukšto lygio antidopingo švietimo ir informacijos sklaidos įgyvendinimas, bei dopingo medžiagų prieinamumo apribojimas.

„Įgyvendindami švietimo programas mes visada sekėmė naujausias tendencijas. Pavyzdžiui, buvo sukurtos specialios programėlės išmaniesiems telefonams, kuriose sportininkai gali pasitikrinti vaistus ar juos galima vartoti, gali rasti „Draudžiamąjį sąrašą“, dopingo kontrolės ir leidimų vartoti vaistus išdavimo procedūras. Be to, į sportininkų švietimo programas įtraukėme sporto vertybes“, – sakė

I. Lukošiūtė-Stanikūnienė.Lukošiūtė-Stanikūnienė pasidžiaugė, kad Lietuvos Respublikos Seimas  šių metų gegužę priėmė „Tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymą“, kuris padės apsaugoti ir sportininkus, ir visuomenę nuo dopingo medžiagų prieinamumo ir nuo žmonių, įtraukiančių juos į dopingo vartojimą.

I. Lukošiūtė-Stanikūnienė pabrėže, kad kova su dopingo vartojimu sporte įtraukia daugybę veikėjų, todėl labai svarbus bendradarbiavimas su kitomis nacionalinėmis agentūromis, Europos Taryba, Europos Sąjunga, Pasauline antidopingo agentūra, UNESCO, tarptautinėmis ir nacionalinėmis sporto federacijomis, valdžios institucijomis. „Džiaugiuosi, kad turiu tokių partnerių, kuriems galiu paskambinti, išdiskutuoti problemas ir rasti sprendimą. Dėkoju Jums – mūsų didele antidopigo šeima“, – sakė Lietuvos agentūros direktorė.

Lietvos antidopingo agentūrą su jos aktyvia veikla sveikino Europos Tarybos Sporto konvencijų vadovas Sergey Khrychikov, Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų viceministras Elvinas Jankevičius, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytautas Vainys, Latvijos antidopingo organizacijos vadovai Liene Kozlovska ir Gatis Berkis, Estijos antidopingo organizacijos atstovė Elina Kivinukk, Lietuvos Olimpinio sporto centro direktorius Linas Tubelis, bei Lietuvos sporto medicinos centro atstovė Diana Baubinienė.