Norėdami suteikti informacijos apie  Pasaulio Antidopingo Agentūros (WADA) paskelbtą pranešimą, dėl naujos kartos „BEREG-KIT“ Ženevos saugos buteliukų, kuriuos tiekia „BERLINGER“, Lietuvos antidopingo agentūra paskelbė pareiškimą ir praktinius patarimus sportininkams.

Lietuvos antidopingo agentūra yra informuojama apie WADA tyrimą ir pateikia tolesnes rekomendacijas, jeigu jos pageidaujamos.

Lietuvos antidopingo angentūros  dopingo kontrolės personalas dar niekada nenaudojo „BEREG-KIT“ Ženevos buteliukų ir tęsia senų „Berlinger“ saugos buteliukų modelių naudojimą mėginių surinkimui. Visgi Lietuvos sportininkams, kuriems gali tekti atlikti dopingo kontrolę užsienyje, gali susidurti su naujos kartos „BEREG-KIT“ Ženevos saugos buteliukų naudojimu.

Kad sportininkams nekiltų abejonių, Lietuvos antidopingo agnetūra pataria:

Neatsisakykite atlikti testo.

Dopingo kontrolės formoje pažymėkite visus nusiskundimus ir parašykite komentarą.

Neskubėdami patikrinkite ar buteliukas gerai uždarytas, sukite švelniai dangtelį tol, kol pilnai užsuksite.

Kai uždarymas bus baigtas, atlikite tris veiksmus:

1.Pabandykit pasukti buteliuko dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.

2.Bandykit tiesiog nuimti dangtelį, pakeldami į viršų vertikaliai.

3.Apverskite buteliuką.

Praneškite apie Jums kilusius rūpesčius ar įtarimus Lietuvos Antidopingo Agentūrai, kuri atliko testavimą.