Lietuvos antidopingo agentūros direktorė Dr. Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė buvo perrinkta dar vienai dviejų metų kadencijai Europos Tarybos  antidopingo konvencijos patariamosios švietimo grupės pirmininke.

Šios grupės tikslai – išvystyti ir patvirtinti apibrėžimus, kas yra antidopingo prevencija, švietimas, informacija ir komunikacija, atnaujinti Europos Tarybos ir Pasauline antidopingo agentūros pavyzdines gaires informacijai ir švietimui dėl dopingo prevencijos sporte, parengti antidopingo švietimo gaires mokykloms ir universitetams, keistis patirtimi.