Mes pripažįstame profesoriaus McLareno ataskaitos svarbą visam tarptautinio lygio sportui. Atskleisti faktai ataskaitoje šokiruoja ir priverčia imtis veiksmų kovoje už švarų sportą. Lietuvos antidopingo agentūra išreiškia paramą Pasaulinei antidopingo agentūrai, Tarptautiniam olimpiniam komitetui ir kitoms organizacijoms kovojančioms su dopingu sporte, bei visuomet teikė ir teiks joms visokeriopą pagalbą. Mūsų visų pareiga yra dirbti kartu su tarptautiniais partneriais ir padėti vieni kitiems, kuriant stiprią antidopingo sistemą tose valstybėse, kuriose ji yra silpna. Mūsų visų bendras tikslas yra užtikrinti švarių ir sąžiningų sportininkų teisę dalyvauti sporte be dopingo.

Lietuvos antidopingo agentūra.