2012 m. kovo 23 d. Lietuvos antidopingo agentūroje lankėsi Australijos sporto antidopingo institucijos (angl. Australian Antidoping Sports Authority) vadovė Aurora Andruska ir direktorės pavaduotojas Trevor Burgess.

Lietuvos antidopingo agentūros direktorė Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė ir Australijos sporto antidopingo institucijos vadovė Aurora Andruska pasirašė tarpinstitucinį savitarpio supratimo memorandumą, dėl bendradarbiavimo informacijos keitimosi srityje ir sutartį dėl dopingo kontrolės.

Memorandumo tikslas – bendradarbiavimas tarp dviejų institucijų. Tarpinstitucinis keitimasis informacija, susijusia su dopingu, yra būtinas efektyviai ir operatyviai kovai su dopingo vartojimu sporte. Memorandumas svarbus,  įgyvendinant Pasaulinį antidopingo kodeksą ir nustatant visus antidopingo taisyklių pažeidimus. Gauta informacija padės pasirinkti sportininkus testavimui, taip pat išsiaiškinti antidopingo taisyklių pažeidimus, susijusius ne su dopingo vartojimu.

Sutarties, dėl dopingo kontrolės esmė – atlikti dopingo kontrolę nacionalinės antidopingo organizacijos sąrašuose esantiems sportininkams, ne tik jų pilietybės valtybėje, bet ir jiems esant ar gyvenant  kitose šalyse. Ši sutartis užtikrina efektyvią dopingo kontrolės programos įgyvendinimą, kaip to reikalauja pasaulinio antidopingo kodekso nuostatai.