Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautinis standartas pirmą kartą buvo nustatytas 2004 m., įsigaliojo 2005 m. sausio 1 d. Vėliau jis buvo papildytas dar šešis kartus, paskutinis leidimas – 2019 m. sausį. Peržiūrėta versija buvo patvirtinta Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) vykdomojo komiteto Pasaulinėje konferencijoje dopingo vartojimo sporte klausimais Katovicuose 2019 m. lapkričio 7 d. Jiems taip pat pritarė UNESCO. Standartas įsigalios 2021 m. sausio 1 d.

2021m. LEIDIMŲ VARTOTI GYDYMUI IŠDAVIMO TARPTAUTINIS STANDARSTAS LT.EN. pdf