PATIKIMUMAS
SKAIDRUMAS
KOKYBĖ

Lietuvos antidopingo agentūra

Naujienos

Diskvalifikuotas jėgos trikovės sportininkas Linas Sabaitis

Linas Sabaitis pažeidė taisyklių 2.1 punktą, t.y. sportininko mėginyje rasta draudžiamosios medžiagos ar jos metabolitų arba liekanų. Rastos medžiagos – trenbolone, furosemide.
Skirta sankcija: 4 (ketverių) metų diskvalifikacija.
Diskvalifikacijos pradžia: 2017 m. lapkričio 25 d.. Diskvalifikacijos pabaiga: 2021 m. lapkričio 24 d..

2019 m. Birželio 1 d., Pasaulinio antidopingo kodekso 7 straipsnio 4 dalies pakeitimas

2019 m. Gegužės 16 d. Pasaulio antidopingo agentūros (WADA)  valdyba nusprendė iš dalies pakeisti Pasaulinio antidopingo kodekso 7 straipsnio 4 dalį tam, kad Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) akredituotos laboratorijos  galėtų pranešti apie netipinius radinius mėginiuose ( Atypical findings – ATF). Cheminė medžiaga Klenbuterolis.

Kodekso 7.4 straipsnio pakeitimo, kuris įsigalios 2019 m. Birželio 1 d., tikslas yra laikinas sprendimas, kol įsigalios 2021 m. Kodeksas ir būsimas Tarptautinis rezultatų valdymo standartas (ISRM). Antidopingo agentūros turės galimybę atlikti tyrimą, kai laboratorijos nustato mažas  draudžiamų medžiagų koncentracijas, apie kurias žinoma, yra aptinkamos kaip ATF.

Tai užtikrins, kad  mėsos užterštumo atvejai Klenbuteroliu būtų sprendžiami sąžiningai sportininkų atžvilgiu.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis info@antidopingas.lt

 

Balandžio 10-oji – Pasaulinė sąžiningo sporto diena

Švaraus sporto dienos (Play True Day) idėja gimė 2013 m. Pasaulinės antidopingo agentūros švietimo konferencijos metu, kurioje dalyvavo 17 Lotynų Amerikos šalių. Metams bėgant vis daugiau Europos šalių prisijungia prie šio gražaus paminėjimo. Tikimasi, kad greitai bus pasiektas galutinis tikslas ir ši diena pavirs visur pasaulyje minima kampanija.
Kartu mes galime kurti pasaulį, kuriame švarūs sportininkai pasirenka tokiais būti, jie – sąžiningi ir gerbia savo varžovus, mėgaujasi džiaugsmu, kurį suteikia sportas !!!
Su geriausiais Lietuvos sprinteriais!

The idea of Play True Day was born in 2013 during World Anti-Doping Agency education conference with 17 Latin American countries. Over the years, more and more European countries are joining this beautiful mention. It is hoped that the ultimate goal will be achieved soon, and this day will become a worldwide campaign.

At the same time, we can create a world where clean athletes choose to be so, they are honest and respect their rivals, enjoying the happiness, that sport gives !!!
With the best Lithuanian sprinters! http://www.playtrueday.com/

Nauji! 2019 Leidimų vartoti gydymui standartai

Nauji! 2019 Leidimų vartoti gydymui standartai

Pirmą kartą Leidimų vartoti gydymui išdavimo tarptautiniai standartai nustatyti 2004 m., įsigaliojo 2005 m. sausio 1 dieną. 2009, 2010, 2011, 2015 ir 2018 m. priimtos jų pataisos. Čia pateikiami pataisyti LVGITS, kuriuos 2018 m. rugsėjo 20 d. patvirtino Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) vykdomasis komitetas. Jie įsigaliojo 2019 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Dėl Kodekso laikymosi pasirašiusiųjų šalių veikloje

Dėl Kodekso laikymosi pasirašiusiųjų šalių veikloje

2018 m. Tarptautinis standartas dėl Kodekso laikymosi pasirašiusiųjų šalių veikloje yra privalomas tarptautinis standartas, sudarantis neatskiriamą Pasaulinės antidopingo programos dalį. Jis parengtas konsultuojantis su pasirašiusiosiomis šalimis, valdžios institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. 2017 m. lapkričio 15 d. jį patvirtino Pasaulinės antidopingo agentūros (toliau – WADA) vykdomasis komitetas, jis įsigaliojo 2018 m. balandžio 1 d. ir nuo tos datos bus taikomas visais Kodekso nesilaikymo pasirašiusiųjų šalių veikloje atvejais. 2018 PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS Tarptautinis standartas

 

Aktualu

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Antidopingo mokymai internete

Prisijunkite prie A.D.A.M.S sistemos

Sustabdykite pažeidėjus!

VŠĮ LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA

Žemaitės g. 6, Vilnius, 03117, Lithuania
Tel. +370 5 230 55 43
info@antidopingas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Susisiekti