PATIKIMUMAS
SKAIDRUMAS
KOKYBĖ

Lietuvos antidopingo agentūra

Naujienos

Dėl Kodekso laikymosi pasirašiusiųjų šalių veikloje

Dėl Kodekso laikymosi pasirašiusiųjų šalių veikloje

2018 m. Tarptautinis standartas dėl Kodekso laikymosi pasirašiusiųjų šalių veikloje yra privalomas tarptautinis standartas, sudarantis neatskiriamą Pasaulinės antidopingo programos dalį. Jis parengtas konsultuojantis su pasirašiusiosiomis šalimis, valdžios institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. 2017 m. lapkričio 15 d. jį patvirtino Pasaulinės antidopingo agentūros (toliau – WADA) vykdomasis komitetas, jis įsigaliojo 2018 m. balandžio 1 d. ir nuo tos datos bus taikomas visais Kodekso nesilaikymo pasirašiusiųjų šalių veikloje atvejais. 2018 PASAULINIS ANTIDOPINGO KODEKSAS Tarptautinis standartas

 

Lietuvos antidopingo agentūra informuoja ir teikia praktinius patarimus sportininkams dėl WADA tyrimo dėl “Berlinger” saugos butelių.

Lietuvos antidopingo agentūra informuoja ir teikia praktinius patarimus sportininkams dėl WADA tyrimo dėl “Berlinger” saugos butelių.

Norėdami suteikti informacijos apie  Pasaulio Antidopingo Agentūros (WADA) paskelbtą pranešimą, dėl naujos kartos „BEREG-KIT“ Ženevos saugos buteliukų, kuriuos tiekia „BERLINGER“, Lietuvos antidopingo agentūra paskelbė pareiškimą ir praktinius patarimus sportininkams.

Lietuvos antidopingo agentūra yra informuojama apie WADA tyrimą ir pateikia tolesnes rekomendacijas, jeigu jos pageidaujamos.

Lietuvos antidopingo angentūros  dopingo kontrolės personalas dar niekada nenaudojo „BEREG-KIT“ Ženevos buteliukų ir tęsia senų „Berlinger“ saugos buteliukų modelių naudojimą mėginių surinkimui. Visgi Lietuvos sportininkams, kuriems gali tekti atlikti dopingo kontrolę užsienyje, gali susidurti su naujos kartos „BEREG-KIT“ Ženevos saugos buteliukų naudojimu.

Kad sportininkams nekiltų abejonių, Lietuvos antidopingo agnetūra pataria:

Neatsisakykite atlikti testo.

Dopingo kontrolės formoje pažymėkite visus nusiskundimus ir parašykite komentarą.

Neskubėdami patikrinkite ar buteliukas gerai uždarytas, sukite švelniai dangtelį tol, kol pilnai užsuksite.

Kai uždarymas bus baigtas, atlikite tris veiksmus:

1.Pabandykit pasukti buteliuko dangtelį prieš laikrodžio rodyklę.

2.Bandykit tiesiog nuimti dangtelį, pakeldami į viršų vertikaliai.

3.Apverskite buteliuką.

Praneškite apie Jums kilusius rūpesčius ar įtarimus Lietuvos Antidopingo Agentūrai, kuri atliko testavimą.

Krepšininkė Jurgita Navickaitė diskvalifikuota 4 metams

Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas informavo Lietuvos antidopingo agentūrą, kad krepšininkė  Jurgita Navickaitė diskvalifikuota 4 metams, dėl draudžiamos medžiagos vartojimo, rasta medžiaga meldonis, kuri įtraukta į Draudžiamąjį sąrašą (TAR, 2016-01-21, Nr. 1332). Draudžiama medžiaga buvo aptikta sportininkės dopingo mėginyje 2017 m. Birželio 29 d. ne varžybų metu, kurį paėmė Lietuvos antidopingo agentūra. Sankcija skirta vadovaujantis Pasauliniu antidopingo kodeksu 2015 ir Lietuvos antidopingo taisyklėmis galiojusiomis pažeidimo padarymo metu. Diskvalifikacijos laikotarpis pradėtas skaičiuoti nuo dopingo mėginio paėmimo dienos.

Sportininkas Domantas Kmieliauskas diskvalifikuotas 4 metams

Sunkiosios atletikos federacija informavo Lietuvos antidopingo agentūrą, kad sportininkas  Domantas Kmieliauskas diskvalifikuotas 4 metams, dėl draudžiamų medžiagų vartojimo S1.1A Exogenous AAS/drostanolone metabolite 2a-metylo-5a-androstan-3a-ol-17-on,  – S1.1B Endogenous AAS/19-norandrosterone., kurios įtrauktos į Draudžiamąjį sąrašą (TAR, 2016-01-21, Nr. 1332) . Draudžiamos medžiagos buvo aptiktos sportininko dopingo mėginyje  2017 m. Birželio 10 d. varžybų metu Klaipėdoje, kurį paėmė Lietuvos antidopingo agentūra. Sankcija skirta vadovaujantis Pasauliniu antidopingo kodeksu 2015 ir Lietuvos antidopingo taisyklėmis galiojusiomis pažeidimo padarymo metu. Diskvalifikacijos laikotarpis pradėtas skaičiuoti nuo dopingo mėginio paėmimo dienos.

 

Arvydas Mišeikis diskvalifikuotas už antidopingo taisyklių pažeidimą 4 metams.

2017 m. balandžio 28 d. Lietuvos jėgos trikovės federacija informavo, kad sportininkas Arvydas Mišeikis diskvalifikuotas 4 metams. Sportininko mėginyje buvo aptiktos medžiagos, kurios įtrauktos į draudžiamąjį sąrašą (TAR, 2016-01-21, Nr.1332): trebanono metabolitas, epi-trebanonas, stanozololio metabolitų 16beta-hydroxystanozololis, 4beta-hydroxystanozololis, meldonis. Draudžiamos medžiagos buvo aptiktos sportininko dopingo mėginyje, kuris paimtas 2016 m. lapkričio 26 d. Latvijos antidopingo agentūrai vykdant dopingo kontrolę Latvijos jėgos trikovės čempionato metu. Sankcija skirta vadovaujantis Pasauliniu antidopingo kodeksu ir Lietuvos antidopingo taisyklėmis galiojusiomis pažeidimo padarymo metu. Diskvalifikacijos laikotarpis pradėtas skaičiuoti nuo dopingo mėginio paėmimo dienos.

Donatas Žaldokas diskvalifikuotas už antidopingo taisyklių pažeidimą 4 metams.

2017 m. sausio 25 dieną Lietuvos kanojų ir baidarių irklavimo federacija informavo Lietuvos antidopingo agentūrą, kad baidarininkas Donatas Žaldokas diskvalifikuotas 4 metams, dėl draudžiamos medžiagos GW 1516 ir GW1516 sulfone yra įtraukta į Draudžiamąjį sąrašą (TAR, 2016-01-21, Nr. 1332). Ši medžiaga priskirta S4. hormonų ir medžiagų apykaitos moduliatorių grupei. Ši medžiaga yra draudžiama varžybų metu. . Draudžiama medžiaga buvo aptikta sportininko dopingo mėginyje 2016 metų birželio 26 dieną varžybų metu, kurį paėmė Lietuvos antidopingo agentūra. Sankcija skirta vadovaujantis Pasauliniu antidopingo kodeksu 2015 ir Lietuvos antidopingo taisyklėmis galiojusiomis pažeidimo padarymo metu. Diskvalifikacijos laikotarpis pradėtas skaičiuoti nuo dopingo mėginio paėmimo dienos.

Lietuvos antidopingo agentūros pareiškimas dėl būtinybės imtis veiksmų kovoje už švarų sportą

Mes pripažįstame profesoriaus McLareno ataskaitos svarbą visam tarptautinio lygio sportui. Atskleisti faktai ataskaitoje šokiruoja ir priverčia imtis veiksmų kovoje už švarų sportą. Lietuvos antidopingo agentūra išreiškia paramą Pasaulinei antidopingo agentūrai, Tarptautiniam olimpiniam komitetui ir kitoms organizacijoms kovojančioms su dopingu sporte, bei visuomet teikė ir teiks joms visokeriopą pagalbą. Mūsų visų pareiga yra dirbti kartu su tarptautiniais partneriais ir padėti vieni kitiems, kuriant stiprią antidopingo sistemą tose valstybėse, kuriose ji yra silpna. Mūsų visų bendras tikslas yra užtikrinti švarių ir sąžiningų sportininkų teisę dalyvauti sporte be dopingo.

Lietuvos antidopingo agentūra.

Aktualu

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Antidopingo mokymai internete

Prisijunkite prie A.D.A.M.S sistemos

Sustabdykite pažeidėjus!

VŠĮ LIETUVOS ANTIDOPINGO AGENTŪRA

Žemaitės g. 6, Vilnius, 03117, Lithuania
Tel. +370 5 230 55 43
info@antidopingas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

Susisiekti