Informuojame, kad nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos įsigalioja papildytas Tarptautinis standartas – Draudžiamasis sąrašas 2014

Į skyrių S2. “Peptidiniai hormonai, augimo veiksniai ir kitos panašios medžiagos” buvo įtraukti  hipoksiją sukeliančio faktoriaus (HIF) aktyvatoriai ksenonas ir argonas.

 Draudžiamasis sąrašas 2014 (papildyta)