Pasaulinėje konferencijoje dėl dopingo sporte, vykusioje 2013 m. lapkričio 12-15 dienomis Johanesburge, pristatytas atnaujintas Pasaulinis antidopingo kodeksas ir tarptautiniai standartai testavimui ir tyrimams, laboratorijoms, dėl leidimų vartoti gydymui išdavimo ir asmens duomenų apsaugos. Visus šiuos pakeitimus konferencijos metu patvirtino Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) steigiamoji valdyba. Naujas, griežtesnis, kodeksas įsigalios nuo 2015 metų.

Kodekso atnaujinimo procesas prasidėjo 2011 metų pabaigoje. Vyriausybės, sporto organizacijos, nacionalinės antidopingo organizacijos ir kitos organizacijos per 3 svarstymo fazes pateikė apie 4000 komentarų ir siūlymų.

Nuo 2015 metų nacionalinės antidopingo organizacijos turės naują kodeksą inkorporuoti į nacionalines antidopingo taisykles, o Vyriausybės iki šio laikotarpio turės priimti ar atnaujinti reikiamus teisės  aktus, politiką, administracinę praktiką, reikalingą informacijos apsikeitimui tarp institucijų.

Esminiai kodekso pakeitimai

Naujajame kodekse griežtėja sankcijos už antidopingo taisyklių pažeidimus. Už antidopingo taisyklių pažeidimą pirmąkart sankcija ilgėja – skiriama nuo 2 iki 4 metų diskvalifikacija (šiuo metu taikoma nuo griežto įspėjimo iki 2 metų diskvalifikacija), nebent sportininkas sugebės įrodyti, kad nebuvo tyčinio vartojimo.

Kodekse dopingo kontrolės vengimas numatytas kaip antidopingo taisyklių pažeidimas. Tuo tarpu laikotarpis per kurį praleidžiami 3 testai arba suteikta neteisinga informacija apie buvimo vietą mažėja nuo 18 iki 12 mėnesių, tai reiškia, kad greičiau sueina senaties pažeidimui terminas, tačiau griežtėja sankcija už šiuos pažeidimus – iki 2 metų (buvo 1 metai).

Nacionalinėms antidopingo organizacijoms ir tarptautinėms federacijoms atsiranda prievolė automatiškai pradėti tyrimą, savo jurisdikcijos ribose, prieš sportininką aptarnaujanti personalą, jei nepilnamečio sportininko mėginys teigiamas. Taip pat atsiranda nauja nuostata dėl diskvalifikuotų trenerių ir aptarnaujančio personalo – sportininko bendradarbiavimas su tokiu personalu, jam žinant apie diskvalifikaciją, bus laikomas antidopingo taisyklių pažeidimu, taigi pats sportininkas gali sulaukti sankcijų.

Naujame kodekso variante greta testavimų pabrėžiama ir tyrimų reikšmė – nacionalinės antidopingo organizacijos ir tarptautinės federacijos įpareigojamos atlikti ne tik testavimą, bet ir tyrimus dėl antidopingo tasyklių pažeidimų renkant įrodymus ir informaciją.

Nauja WADA vadovybė

Konferencijos metu WADA steigiamoji valdyba išrinko naują WADA prezidentą serą Craig Reedie, kuris pakeis John Fahey nuo 2014 m. sausio 1 dienos. Nauju WADA viceprezidentu buvo išrinktas M.A. Stofile iš Pietų Afrikos Respublikos, kuris pakeis Arne Ljungqvist.

Atsisveikinimo kalboje 6 metus organizacijai vadovavęs J. Fahey sakė: „Yra žodžiai, yra ketinimai, dabar mes visa tai turime paversti į veiksmų planą, kurio mes imsimės su nauja jėga ir tikslu judėti pirmyn.“