Pranešti pažeidimus

Padėkite kovoti su dopingo vartojimu sporte. Praneškite, jei žinote apie antidopingo taisyklių pažeidimus. Prašome pateikti kiek galima daugiau informacijos susijusios su antidopingo taisyklių pažeidimais, įskaitant:

  • Vardą asmens pažeidusio antidopingo taisykles;
  • Kokio pobūdžio pažeidimas (pvz.: ketinimas vartoti, vartojimas, skatinimas vartoti, platinimas. gamyba)?
  • Su kokia medžiaga ar metodu susijęs pažeidimas?
  • Kur ir kada pažeidimas įvyko?
  • Ar jus pats matėte, kaip buvo įvykdytas antidopingo taisyklių pažeidimas? Ar jus apie tai girdėjote iš ko nors kito?

Visa informacija yra labai svarbi. Kuo daugiau informacijos pateiksite, tuo geriau.

Pažeidimų anketa

Asmuo susijęs su antidopingo taisyklių pažeidimu:

Asmeniniai duomenys

Mums gali tekti imtis tolimesnių veiksmų susijusių su šia informacija. Jeigu jus nieko prieš, pateikite savo asmens duomenis ir kontaktus. Informacija susijusi su jūsų duomenimis yra griežtai konfidenciali.

Kontaktai