Olimpinėse žaidynėse bus vykdoma „Be adatų“ politika (angl. – “No needle” policy). Tačiau tai neturi užkirsti kelio teisėtoms injekcijoms, kurios būtinos medicininam  gydymui.

Tai yra kiekvieno Nacionalinio Olimpinio Komiteto pareiga („NOK“) laikytis šios IOC „Be adatų“ politikos ir ypač užtikrinti, kad:

(i) būtų imtasi visų tinkamų priemonių, kad injekcinės medžiagos būtų saugomos centrinėje saugomoje vietoje, prie kurios prieigą turėtų tik personalas iš NOK delegatų;

(ii) visos injekcijos yra naudojamos mediciniškai bei yra būtinos; ir

(iii) kai tik sportininkas pristato NOK skirtas injekcijas – ar injekcijos yra administruojamos trečiųjų šalių ar pačio sportininko – per Londono Olimpinių Žaidynių XXX , 2012 periodą (t.y.nuo Olimpinių Žaidynių atidarymo datos 2012m. liepos 16d. iki uždarymo ceremonijos 2012m. rugpjūčio 12d., imtinai), turi būti pridėta tinkamai užpildyta „Injekcijos deklaracijos forma“, kuri turi būti persiųsta IOC Medicinos direktoriui ne vėliau, kaip iki vidurdienio po injekcijos.

Negalėjimas pristatyti tokios “Injekcijos deklaracijos formos” IOC medicinos direktoriui, taip pat naudojimas injekcinio pobūdžio medžiagas medicininiam gydymui, kuris nėra būtinas, bus laikoma kaip rimti pagrindai, dėl kurių, galimai, bus informuota NOK delegacija ir kiti atitinkami sportininkai. Drausminės priemonės, pakartotinis testavimas ar kitos sankcijos bus taikomos kaip yra nustatyta IOC valdyboje.

Taip pat, jei atitinkama institucija, kaip NOK ar Tarptautinė federacija turi papildomų taisyklių, dėl tokių pažeidimų, šios NOK ar Tarptautinės federacijos taisyklės taip pat turi būti taikomos. Jei taip nutiktų, kad kuri nors iš šių taisyklių prieštarautų esamai tvarkai, taikomai per Olimpinių Žaidynių periodą, IOC valdybai bus patikėta išspręsti šį klausimą.

Informacija ir anketa anglų kalba (PDF)