Tarptautinis sporto arbitražo teismas (CAS) nutraukė apeliacinės bylos nagrinėjimą, pradėtą pagal apeliantės gyd. Lolitos Rapolienės skundą dėl Lietuvos antidopingo agentūros sprendimo, kuriuo gyd. L. Rapolienė pripažinta pažeidusi Antidopingo taisykles. Toliau lieka galioti Lietuvos antidopingo agentūros sprendimas, kuriuo Lietuvos sunkiosios atletikos federacijos gyd. L. Rapolienė diskvalifikuota 5 metams už draudžiamojo metodo paskyrimą.